Tussenkomsten en vraag in OCMW-Raad 15 januari 2008

Tijdens de OCMW-Raad van 15 januari 2008 maakte het Vlaams Belang Koepel Gent bij monde van fractievoorzitter Christian Bauwens volgende tussenkomsten:

1. OCMW Gent verleent gratis 1000 liter stookolie (huisbrandolie, petroleum of buklpropaangas) aan wie zijn rekening niet kan betalen.
Tussenkomst: het is wenselijk dat stookolie uitgebreid wordt naar andere vormen van verwarming (aardgas, hout, kolen), zodat niemand in de kou blijft staan. Bedenking bij deze maatregel: kan deze onvoorziene administratieve werklast vlot opgevangen worden door het OCMW personeel?

2. Tussentijdse financiële rapportering OCMW Gent
Tussenkomst: vertraging facturatie bij rusthuizen, waaraan is deze gelegen?
Antwoord: “Wegens de laattijdige erkenning door het Riziv van een woon- en zorgcentrum, en interne problemen met de electronische facturatie, is er een duidelijke minder opbrengst gebleken, tijdens de tussentijdse financiële rapportering voor de periode tot en met 30 september 2007”
Hopelijk wordt dit tegen einde boekjaar 2007 rechtgetrokken.


De groen!-fractie diende een voorstel van raadsbesluit in met het recht op steun voor staatlozen. De Vlaams Belang-fractie (alsook alle andere fracties, buiten groen!) keurde dit voorstel af.


Tijdens het vragenuurtje voorafgaand aan de Raad, stelde fractievoorzitter Christian Bauwens volgende vraag aan de voorzitter i.v.m. het lamentabele tuinonderhoud van woon- en zorgcentrum De Vijvers te Ledeberg:

Naar aanleiding van een bezoek aan het WZC De Vijvers is het mij opgevallen dat de aanplantingen in de omgeving rond de parking door het vele onkruid er overwoekerd bijliggen.
De winterperiode heeft nu wel zijn deel van het werk gedaan en het onkruid – voorlopig – doen afsterven. Maar van zodra de lente begint, stelt zich hetzelfde probleem.
Rond de parking en de beukenhaag tot aan de afsluiting aan de straatkant is er het afgelopen jaar blijkbaar weinig of zelfs niet onderhouden.
Dit verwaarloosde uitzicht schaadt het imago van het OCMW en is zeker niet het juiste visitekaartje voor het woon- en zorgcentrum.

Kan naar de toekomst toe, daaraan op regelmatige basis verholpen worden ?
Kunnen we met onze groendienst het onkruid regelmatig verwijderen ?

Antwoord voorzitter Versnick:

“Overmacht” ligt aan de grondslag van de problematiek.
Aquafin nam al in 2004 contact op met de dienst Gebouwen & Technieken met de vraag werken te kunnen uitvoeren op het domein van Woon- en Zorgcentrum De Vijvers.

In januari 2007 liet Aquafin per brief weten dat de werken half februari 2007 zouden starten met een voorziene uitvoeringstermijn van 230 werkdagen.
Dit betekent dat deze werken vandaag NIET klaar zijn
Het einde van de werken is voorzien eind maart 2008, maar of dit in realiteit ook zo zal zijn, kan niet met zekerheid worden gezegd. De werken kunnen vertraging oplopen t.g.v. weerverlet, problemen bij de druktesten van de leidingen, enz.

De dienst Facility Management heeft tijdens de periode van februari 2007 tot vandaag GEEN onderhoud uitgevoerd omdat dit nutteloos is.

Aquafin stortte ondertussen aan het OCMW een financiële vergoeding van € 4.015 (€ 3.679,20 + € 335,80) voor de herbeplanting en € 2.558,40 voor de werkuren => totaal € 6.573,40. Dit bedrag staat op de rekening (10100) van de dienst patrimonium.

De zone wordt natuurlijk helemaal opnieuw aangelegd na afloop van de werken van Aquafin. Het is uiteraard de bedoeling om heel snel te kunnen overgaan tot de aanleg van dit stuk grond. De voorbereidingen daarvoor zijn al aan de gang.

Tijdens de OCMW-Raad van 15 januari 2008 maakte het Vlaams Belang Koepel Gent bij monde van fractievoorzitter Christian Bauwens volgende tussenkomsten:

1. OCMW Gent verleent gratis 1000 liter stookolie (huisbrandolie, petroleum of buklpropaangas) aan wie zijn rekening niet kan betalen.
Tussenkomst: het is wenselijk dat stookolie uitgebreid wordt naar andere vormen van verwarming (aardgas, hout, kolen), zodat niemand in de kou blijft staan. Bedenking bij deze maatregel: kan deze onvoorziene administratieve werklast vlot opgevangen worden door het OCMW personeel?

2. Tussentijdse financiële rapportering OCMW Gent
Tussenkomst: vertraging facturatie bij rusthuizen, waaraan is deze gelegen?
Antwoord: “Wegens de laattijdige erkenning door het Riziv van een woon- en zorgcentrum, en interne problemen met de electronische facturatie, is er een duidelijke minder opbrengst gebleken, tijdens de tussentijdse financiële rapportering voor de periode tot en met 30 september 2007”
Hopelijk wordt dit tegen einde boekjaar 2007 rechtgetrokken.


De groen!-fractie diende een voorstel van raadsbesluit in met het recht op steun voor staatlozen. De Vlaams Belang-fractie (alsook alle andere fracties, buiten groen!) keurde dit voorstel af.


Tijdens het vragenuurtje voorafgaand aan de Raad, stelde fractievoorzitter Christian Bauwens volgende vraag aan de voorzitter i.v.m. het lamentabele tuinonderhoud van woon- en zorgcentrum De Vijvers te Ledeberg:

Naar aanleiding van een bezoek aan het WZC De Vijvers is het mij opgevallen dat de aanplantingen in de omgeving rond de parking door het vele onkruid er overwoekerd bijliggen.
De winterperiode heeft nu wel zijn deel van het werk gedaan en het onkruid – voorlopig – doen afsterven. Maar van zodra de lente begint, stelt zich hetzelfde probleem.
Rond de parking en de beukenhaag tot aan de afsluiting aan de straatkant is er het afgelopen jaar blijkbaar weinig of zelfs niet onderhouden.
Dit verwaarloosde uitzicht schaadt het imago van het OCMW en is zeker niet het juiste visitekaartje voor het woon- en zorgcentrum.

Kan naar de toekomst toe, daaraan op regelmatige basis verholpen worden ?
Kunnen we met onze groendienst het onkruid regelmatig verwijderen ?

Antwoord voorzitter Versnick:

“Overmacht” ligt aan de grondslag van de problematiek.
Aquafin nam al in 2004 contact op met de dienst Gebouwen & Technieken met de vraag werken te kunnen uitvoeren op het domein van Woon- en Zorgcentrum De Vijvers.

In januari 2007 liet Aquafin per brief weten dat de werken half februari 2007 zouden starten met een voorziene uitvoeringstermijn van 230 werkdagen.
Dit betekent dat deze werken vandaag NIET klaar zijn
Het einde van de werken is voorzien eind maart 2008, maar of dit in realiteit ook zo zal zijn, kan niet met zekerheid worden gezegd. De werken kunnen vertraging oplopen t.g.v. weerverlet, problemen bij de druktesten van de leidingen, enz.

De dienst Facility Management heeft tijdens de periode van februari 2007 tot vandaag GEEN onderhoud uitgevoerd omdat dit nutteloos is.

Aquafin stortte ondertussen aan het OCMW een financiële vergoeding van € 4.015 (€ 3.679,20 + € 335,80) voor de herbeplanting en € 2.558,40 voor de werkuren => totaal € 6.573,40. Dit bedrag staat op de rekening (10100) van de dienst patrimonium.

De zone wordt natuurlijk helemaal opnieuw aangelegd na afloop van de werken van Aquafin. Het is uiteraard de bedoeling om heel snel te kunnen overgaan tot de aanleg van dit stuk grond. De voorbereidingen daarvoor zijn al aan de gang.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...