Tussenkomsten en vraag in OCMW-Raad 11 december 2007

Tijdens de OCMW-Raad van 11 december 2007 kwam het Vlaams Belang bij monde van fractievoorzitter Christian Bauwens verschillende malen tussen bij de belangrijke materies die ter tafel lagen.

1.
Het OCMW-budget voor 2008 is inhoudelijk een mager beestje, er worden weinig nieuwe initiatieven genomen en de klemtoon ligt niet op de juiste zaken. Technisch gezien zijn er verscheidene zaken die niet correct zijn. Vandaar keurde het Vlaams Belang dit budget niet goed. We houden ons zoals steeds constructief bezig met deze materie en zullen naar de toekomst toe de klemtoon trachten te leggen naar daar waar ze het meest nodig is.

2.
Ook het Strategisch Lokaal Sociaalbeleidsplan alsook het Ouderenbeleidsplan 2008-2013 lagen ter goedkeuring voor. Deze plannen blijken voorlopig een langetermijn-denken te zijn en formuleren nauwelijks concrete voorstellen. Uitkijken en afwachten. Dit voorspelt echter niet veel goeds om de echte noden van de mensen op te lossen. Onze raadsleden onthielden zich dan ook bij de stemming van deze beide punten.

3.
De voorstellen tot samenwerking tussen OCMW en vzw Loods 13 (Walter De Buck) voor 2008 werden goedgekeurd. Het is reeds de tweede maal dat Christian Bauwens in een raadszitting opmerkt dat de statuten van deze vzw niet in orde zijn. Voorzitter Versnick belooft dat dit in orde komt. Er zal geen derde opmerking komen vanwege het Vlaams Belang, andere maatregelen zullen volgen.

4.
Christian Bauwens stelde tijdens het vragenuurtje een vraag aan voorzitter Versnick i.v.m. het uitlekken van een interne (vertrouwelijke) OCMW-nota, die o.a. het al dan niet toelaten van uiterlijke symbolen behandelde. Deze nota werd naar diverse aktiegroepen, die pleiten voor het behoud van hoofddoeken op de werkvloer, doorgespeeld. Het Vlaams Belang vindt dit opzettelijk uitlekken onaanvaardbaar, daarom werd onderstaande vraag gesteld.
Degene die het document liet uitlekken, flirt ons inziens met de deontologische code. Daar de OCMW-voorzitter geen onderzoek ten gronde instelt, zullen we de naam van de verspeider van de interne nota allicht nooit met zekerheid kennen.

Vraag:

Op vijf november 2007 vond in de gemeenteraad van de stad Gent het debat plaats i.v.m. het dragen van uiterlijke symbolen door stadsambtenaren. Ter gelegenheid van dit debat werd een open brief aan het stadsbestuur overhandigd waarin o.a. volgende zin staat:
– quote
Dat het zeker geen louter academische kwestie betreft, blijkt uit een nota die door de ambtenaren van het OCMW van Gent werd goedgekeurd, en waarin gepleit wordt voor een volledig verbod op religieuze symbolen.
unquote-
Deze brief werd ondertekend door:
-quote
Divers & Actief, Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen, Grote Moskee Gent, Ensarija Balkan Moskee, Tevhid Moskee, Fatih Moskee, Belgisch-Turkse Vriendenkring vzw, vzw De Toekomst, Postküder vzw, Vlaams Intercultureel Centrum vzw, vereniging Soedanese Gemeenschap, Ihvak Moskee, Moslim Students Community of Ghent
unquote-
Deze nota werd reeds vermeld tijdens het vragenuurtje van augustus 2007, waarbij gestipuleerd werd dat deze aan het BCSD voorgelegd werd.

Bij nazicht van de ons ter beschikking gestelde middelen, blijkt deze nota niet beschikbaar voor de raadsleden op het intranet. In geen enkel agendapunt, noch in de stukken, noch notulering.

Hieruit concludeer ik dat dit een intern document is, welk niet voor disseminatie vatbaar is en zeker niet voor externe.

Hoe kan het dat interne documenten, die zelfs niet aan alle raadsleden voorgelegd zijn, ter beschikking gekomen zijn van externe organisaties?


Antwoord OCMW-voorzitter:

Een raadslid, geen lid van het BCSD, werd door een, voor mij onbekende persoon, in het bezit gesteld van de vertrouwelijke BCSD-documenten, wat ik betreur.

Ik geef de secretaris de opdracht de documenten aan alle raadsleden door te sturen.

Tijdens de OCMW-Raad van 11 december 2007 kwam het Vlaams Belang bij monde van fractievoorzitter Christian Bauwens verschillende malen tussen bij de belangrijke materies die ter tafel lagen.

1.
Het OCMW-budget voor 2008 is inhoudelijk een mager beestje, er worden weinig nieuwe initiatieven genomen en de klemtoon ligt niet op de juiste zaken. Technisch gezien zijn er verscheidene zaken die niet correct zijn. Vandaar keurde het Vlaams Belang dit budget niet goed. We houden ons zoals steeds constructief bezig met deze materie en zullen naar de toekomst toe de klemtoon trachten te leggen naar daar waar ze het meest nodig is.

2.
Ook het Strategisch Lokaal Sociaalbeleidsplan alsook het Ouderenbeleidsplan 2008-2013 lagen ter goedkeuring voor. Deze plannen blijken voorlopig een langetermijn-denken te zijn en formuleren nauwelijks concrete voorstellen. Uitkijken en afwachten. Dit voorspelt echter niet veel goeds om de echte noden van de mensen op te lossen. Onze raadsleden onthielden zich dan ook bij de stemming van deze beide punten.

3.
De voorstellen tot samenwerking tussen OCMW en vzw Loods 13 (Walter De Buck) voor 2008 werden goedgekeurd. Het is reeds de tweede maal dat Christian Bauwens in een raadszitting opmerkt dat de statuten van deze vzw niet in orde zijn. Voorzitter Versnick belooft dat dit in orde komt. Er zal geen derde opmerking komen vanwege het Vlaams Belang, andere maatregelen zullen volgen.

4.
Christian Bauwens stelde tijdens het vragenuurtje een vraag aan voorzitter Versnick i.v.m. het uitlekken van een interne (vertrouwelijke) OCMW-nota, die o.a. het al dan niet toelaten van uiterlijke symbolen behandelde. Deze nota werd naar diverse aktiegroepen, die pleiten voor het behoud van hoofddoeken op de werkvloer, doorgespeeld. Het Vlaams Belang vindt dit opzettelijk uitlekken onaanvaardbaar, daarom werd onderstaande vraag gesteld.
Degene die het document liet uitlekken, flirt ons inziens met de deontologische code. Daar de OCMW-voorzitter geen onderzoek ten gronde instelt, zullen we de naam van de verspeider van de interne nota allicht nooit met zekerheid kennen.

Vraag:

Op vijf november 2007 vond in de gemeenteraad van de stad Gent het debat plaats i.v.m. het dragen van uiterlijke symbolen door stadsambtenaren. Ter gelegenheid van dit debat werd een open brief aan het stadsbestuur overhandigd waarin o.a. volgende zin staat:
– quote
Dat het zeker geen louter academische kwestie betreft, blijkt uit een nota die door de ambtenaren van het OCMW van Gent werd goedgekeurd, en waarin gepleit wordt voor een volledig verbod op religieuze symbolen.
unquote-
Deze brief werd ondertekend door:
-quote
Divers & Actief, Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen, Grote Moskee Gent, Ensarija Balkan Moskee, Tevhid Moskee, Fatih Moskee, Belgisch-Turkse Vriendenkring vzw, vzw De Toekomst, Postküder vzw, Vlaams Intercultureel Centrum vzw, vereniging Soedanese Gemeenschap, Ihvak Moskee, Moslim Students Community of Ghent
unquote-
Deze nota werd reeds vermeld tijdens het vragenuurtje van augustus 2007, waarbij gestipuleerd werd dat deze aan het BCSD voorgelegd werd.

Bij nazicht van de ons ter beschikking gestelde middelen, blijkt deze nota niet beschikbaar voor de raadsleden op het intranet. In geen enkel agendapunt, noch in de stukken, noch notulering.

Hieruit concludeer ik dat dit een intern document is, welk niet voor disseminatie vatbaar is en zeker niet voor externe.

Hoe kan het dat interne documenten, die zelfs niet aan alle raadsleden voorgelegd zijn, ter beschikking gekomen zijn van externe organisaties?


Antwoord OCMW-voorzitter:

Een raadslid, geen lid van het BCSD, werd door een, voor mij onbekende persoon, in het bezit gesteld van de vertrouwelijke BCSD-documenten, wat ik betreur.

Ik geef de secretaris de opdracht de documenten aan alle raadsleden door te sturen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...