Trefpunt en Eric Goeman mogen voort debatteren

Is kritiek op Israel nog mogelijk?

Zowel schepen van Onderwijs Rudy Coddens (SP.A) als schepen van Feestelijkheden Lieven Decaluwe (Vl.Pro) stellen dat de debatten die Trefpunt en Eric Goeman organiseren tijdens de Gentse Feesten, kunnen voortgaan. ‘Het gaat om maatschappelijke, niet om politieke debatten’, zegt Coddens. Vlaams Belang Gent wilde de debatten, georganiseerd door vzw Trefpunt en Democratie 2000 tijdens de Gentse Feesten, laten verbieden. Maar het ving bot. VB-raadslid Ortwin Depoortere zal nu klacht indienen. (kvk)
Het Nieuwsblad, regio Gent, 3-09-2008Is kritiek op Israel nog mogelijk?

Is kritiek op Israël nog mogelijk? Het debat dat gisteren op gang werd getrokken, gaat door.

Politiek gewin
In een opiniestuk pleit onder andere Michael Freilich, hoofdredacteur Joods Actueel, voor het aan bod laten komen van verschillende meningen inzake Israël en de Palestijnse kwestie. Volgens hem was dit niet het geval op een debat tijdens de Gentse Feesten. Hij stelt dat het ook anders kan en verwijst naar een debat van Groen! vanavond, waarop hij is uitgenodigd om het Israëlische standpunt uit te leggen.

Dat klopt. Een tijdje geleden bezocht ik de Palestijnse gebieden. Een ingrijpende ervaring omdat ik heb kunnen zien hoe de Israëlische nederzettingspolitiek het grootste obstakel is voor een leefbare Palestijnse staat en dus een duurzame vrede. Vanavond toon ik een reeks foto’s en zet ik mijn standpunt uiteen. Groen! heeft Freilich uitgenodigd om daarop te reageren. Persoonlijk hou ik nogal van zo’n tegensprekelijk debat, waarin meningen botsen en het publiek zich zo een oordeel kan vormen. Maar indien een organisator eerder opteert voor een panelgesprek waarbij een bepaald onderwerp door gelijkgezinden wordt uitgediept, is dat zijn goed recht. Dat heeft weinig te maken met een gebrek aan respect voor ‘faire’ meningsuiting zoals Freilich en co. beweren.

Tot slot nog dit. Kritiek op het Israëlische beleid brandmerken als antisemitisme is grof en misbruikt de holocaust voor eigen politiek gewin. De waarschuwing van Freilich dat kritiek op Israël bij sommigen kan leiden tot een opstoot van Jodenhaat, moeten we wél ernstig nemen. Het mag geen reden zijn om kritiek op Israël in te slikken, maar moet ieder aanzetten tot waakzaamheid in de formulering ervan.
Wouter De Vriendt, kamerlid Groen!


Woord en wederwoord
In het opiniestuk namens het Platform voor vrije meningsuiting worden feiten met eigen vooringenomenheid verward. Zonder enige vorm van zelfkritiek wordt gesteld dat het Vlaams Belang zich in een slachtofferpositie wentelt en ik, als gemeenteraadslid voor deze partij, de debatten van de vzw Trefpunt en Democratie 2000 wil muilkorven. Niets is minder waar. Ik interpelleerde het stadsbestuur dus niet omdat ik bezieler en organisator Eric Goeman zijn (extreem)linkse speeltje niet zou gunnen. Ik interpelleerde omdat er van echte debatten geen sprake was, en ik bijgevolg bedenkingen had bij de steun hieraan van het stadbestuur.

Dat van echte politieke debatten geen sprake is, blijkt niet alleen uit het feit dat Goeman er prat op gaat nooit een vertegenwoordiger van het Vlaams Belang uit te nodigen. Tot daar aan toe. Het hele debatplaatje baadt in het sfeertje van ons-kent-ons. Het debat over de Palestijnse kwestie is daar maar een voorbeeld van. Hierover een panel samenstellen uit zeven ‘vertegenwoordigers’ voor de Palestijnse zaak tegenover welgeteld één Joodse ‘lobbyist’ is niet bepaald evenwichtig. Een debat veronderstelt toch woord en wederwoord.

Dat het stadsbestuur een stadsschool ter beschikking stelt is zowel wettelijk (het decreet van 13 juli 2001 verbiedt politieke activiteiten in scholen) als maatschappelijk (de neutraliteit van de stadsschool moet gewaarborgd blijven) onverantwoord.

Omdat bevoegd schepen van Onderwijs Coddens geen oren heeft naar alle aangebrachte argumenten, zie ik mij inderdaad genoodzaakt om een klacht in te dienen bij de gouverneur. Niet om de uitlaatklep van de heer Goeman (of van gelijk wie) af te nemen, wel omdat ik van oordeel ben dat de stad Gent zich als een neutrale overheid moet opstellen.
Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid Vlaams Belang Gent


Leugen en waarheid
Vladimir Lenin zei het al: ‘Een leugen die vaak genoeg verteld wordt, wordt op de duur zelf waarheid.’ Nagenoeg elke kritiek op Israël en op haar beleid zou als antisemitisch bestempeld worden door de pro-Israëlische lobby, stellen de auteurs van een opiniestuk. Als voornaamste bewijzen verwijzen ze naar een artikel uit 2001 in een Israëlische krant, en naar een interpellatie door een VB’er in de Gentse gemeenteraad.

Zijn dit massale en overtuigende bewijzen? Kritiek op Israël is een wezenlijk onderdeel van het maatschappelijk debat. De grootste critici van het Israëlisch beleid vindt men trouwens binnen de Israëlische samenleving. In haar vrije pers en in haar democratisch verkozen parlement. Het zou heel erg zijn als elke kritiek op het Israëlisch beleid als racistisch of antisemitisch zou bestempeld worden. Het is niet omdat Israël veruit de meest democratische staat in het Midden-Oosten is, en bovendien het land van de regio waar de lat het hoogst gelegd wordt inzake het respect voor mensenrechten, dat het boven kritiek verheven zou zijn. Wel integendeel. Dat die kritiek soms weinig genuanceerd overkomt, of niet alle betrokken partijen evenveel kans geeft haar standpunten te uiten, is erg onprettig. Dat sommigen economische boycots willen organiseren tegen Israëlische producten, maar niet de eerlijkheid hebben dat principe meteen door te trekken tegenover alle landen die een ernstig gebrek aan respect voor een aantal van onze westerse basiswaarden vertonen, stemt me tot nadenken over de erg eenzijdige aard van een deel van deze anti-Israël kritiek. En over de motivatie ervan. Ook hierover denken, moet kunnen.
Marc Wajsberg (Wilrijk)
De Standaard (dom), 3-09-2008Klacht tegen debatten Gentse Feesten

Het Vlaams Belang dient een klacht in tegen de debatten die vzw Trefpunt en Eric Goeman tijdens de Gentse Feesten organiseren. Die houden volgens de partij een schending in van het verbod op politieke propaganda tijdens de Feesten.

De stad stelt een school ter beschikking van de organisatoren. “Onze partij is de kop van Jut tijdens die debatten”, meent
Ortwin Depoortere (VB). “Dit jaar stapte ook een joodse spreker op tijdens een eenzijdig debat over de Palestijnse kwestie.”

Het stadsbestuur is niet van plan om de debatten te verbieden, zo bleek tijdens de gemeenteraad. “Het zijn geen partijpolitieke debatten. Ze behandelen maatschappelijke thema’s.” Ook Trefpunt en Eric Goeman hadden al verontwaardigd gereageerd. “We laten alle politieke klokken luiden, niet alleen de linkse.
Zonder debatten geen Feesten!”HDR
Gazet van Antwerpen / Waasland – 8 september 2008

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...