Tragisch steekincident moet ook ogen openen van het stadsbestuur

De Vlaams Belangfracties in zowel de Gentse gemeenteraad als het Vlaams Parlement zijn al jaren vragende partij voor meer efficiënte maatregelen i.v.m. de veiligheid in de school en de schoolomgeving. De steekpartij van gisteren in Gent bewijst helaas dat dit niet zinloos was.

Het is hoog tijd dat de verschillende overheden zich ernstig met deze problematiek bezighouden, indien we dergelijke Amerikaanse toestanden verder willen voorkomen.

Het Vlaams Belang roept burgemeester Termont op om zo spoedig mogelijk de commissie Algemene Zaken bijeen te roepen om naar aanleiding van deze tragische gebeurtenis de (on)veiligheid in en rond de Gentse scholen te bespreken. Deze problematiek moet in kaart worden gebracht opdat dringende maatregelen kunnen worden genomen.

Raadslid Ortwin Depoortere zal in dit verband het stadsbestuur interpelleren tijdens de eerstvolgende Commissie Algemene Zaken.

Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn zal minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke hieromtrent ook interpelleren. Hij zal er bij de minister op aandringen om naar aanleiding van deze tragische feiten na te gaan welke maatregelen er kunnen genomen worden om dergelijke zaken in de toekomst te voorkomen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...