Toewijzing van sociale woningen moet uit handen van politici

Wallonië: "Politici mogen niet langer in comités". De Waalse minister van Huisvesting André Antoine (CDH) wil niet dat politici nog langer in comités zetelen die sociale woningen toewijzen. Dit standpunt is het gevolg van de golf van schandalen bij de Waalse sociale huisvestingsmaatschappijen.

Maar ook in Vlaanderen zetelen politici mee in besturen en toewijzingscomités van sociale huisvestingsmaatschappijen. Het zijn dezelfde politieke partijen die mee in de huisvestingsmaatschappijen zitten die uiteindelijk ook de werking van deze maatschappijen controleren, een weinig gezonde situatie.

Bij de stadswoningen in Gent is schepen De Regge lid van het klein comité dat beslist aan wie woningen worden toegewezen. Zo blijft de indruk bestaan dat via politici wel “iets” kan geregeld worden.

Nu dat onze zuiderburen komaf willen maken met de verstrengeling van politiek en sociale woningmaatschappijen is het meer dan tijd dat dit ook in Vlaanderen gebeurt.

Kristina Colen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...