Stemming over hoofddoekenverbod in de OCMW-raad

Op 11 december 2007 kwam de voltallige Gentse OCMW-raad bijeen. Naast de belangrijke besprekingen over o.a. het OCMW-budget 2008 alsook het Lokaal Sociaal Beleidsplan en Ouderenbeleidsplan 2008, vond oppositiepartij Groen! het opportuun om de wereld op zijn kop te zetten.

Reeds in april 2007 heeft het beleidsteam binnen het OCMW (niet politiek gekleurd en goed geïnformeerd door de werkgroepen Ethiek en Etnisch-Culturele Minderheden) een document uitgewerkt en voorgelegd waarin een consensus bereikt werd, die pleit om binnen het OCMW-Gent het dragen van uiterlijke symbolen niet toe te staan. Deze consensus kwam er na het zorgvuldig wikken en wegen van de pro’s en contra’s, en is weloverdacht te noemen.

Op 26 november keurde de Gentse gemeenteraad een voorstel van open-VLD goed, waardoor het Gentse stadspersoneel zich (voornamelijk naar de toekomst gericht, want nu doet het fenomeen zich nog bijna niet voor) zich volledig neutraal dient op te stellen en dus geen uiterlijke symbolen meer kan dragen.

Groen! wist zich in de OCMW-raad gesterkt door een wisselmeerderheid tussen henzelf en sp.a-Spirit, en ging plat-opportunistisch door de bocht: ze dienden een voorstel in om in het OCMW van Gent de personeelsleden wél toe te laten zich niet volledig neutraal op te stellen en hun persoonlijke overtuiging te etaleren naar de Gentse bevolking toe.
Daarmee gaat deze partij niet alleen in tegen de gemeenteraadsbeslissing, maar ook tegen het beleidsteam van het OCMW. Als blijk van wantrouwen tegenover deze ambtenaren, kan dit tellen. De stemming leverde het gekende resultaat op.

De volgende dag reeds, diende Vlaams Belang een klacht in bij de gouverneur om deze beslissing nietig te laten verklaren. Ze druist immers regelrecht in tegen artikel 42 van de OCMW-wet.
Het persbericht hieromtrent dat onze partij die ochtend verspreidde, werd weerom niet gepubliceerd door de media. Wanneer krijgt Vlaams Belang dezelfde ‘speaker’s corner’ als de andere partijen? In Nederland wordt iedereen het woord gegeven, in Vlaanderen kan dit nog niet! Beschamend.

Later dienden ook open-VLD en CD&V/NV-A een klacht in bij de gouverneur.

Uiteindelijk diende Groen!, de partij met het vermanende en belerende vingertje – weet u nog wel – zelf klacht in tegen… de gemeenteraadsbeslissing van 26 november!

Vlaams Belang Koepel Gent is niet verbaasd over deze zet – de struisvogel is nooit ver weg – en kijkt uit naar de beslissingen die de gouverneur nu zal nemen. Het zal een drukke kerstperiode zijn voor gouverneur Denys.

In bijlage vindt u de relevante artikels die hieromtrent verschenen.

Christian Bauwens
Fractievoorzitter OCMW-raad

Op 11 december 2007 kwam de voltallige Gentse OCMW-raad bijeen. Naast de belangrijke besprekingen over o.a. het OCMW-budget 2008 alsook het Lokaal Sociaal Beleidsplan en Ouderenbeleidsplan 2008, vond oppositiepartij Groen! het opportuun om de wereld op zijn kop te zetten.

Reeds in april 2007 heeft het beleidsteam binnen het OCMW (niet politiek gekleurd en goed geïnformeerd door de werkgroepen Ethiek en Etnisch-Culturele Minderheden) een document uitgewerkt en voorgelegd waarin een consensus bereikt werd, die pleit om binnen het OCMW-Gent het dragen van uiterlijke symbolen niet toe te staan. Deze consensus kwam er na het zorgvuldig wikken en wegen van de pro’s en contra’s, en is weloverdacht te noemen.

Op 26 november keurde de Gentse gemeenteraad een voorstel van open-VLD goed, waardoor het Gentse stadspersoneel zich (voornamelijk naar de toekomst gericht, want nu doet het fenomeen zich nog bijna niet voor) zich volledig neutraal dient op te stellen en dus geen uiterlijke symbolen meer kan dragen.

Groen! wist zich in de OCMW-raad gesterkt door een wisselmeerderheid tussen henzelf en sp.a-Spirit, en ging plat-opportunistisch door de bocht: ze dienden een voorstel in om in het OCMW van Gent de personeelsleden wél toe te laten zich niet volledig neutraal op te stellen en hun persoonlijke overtuiging te etaleren naar de Gentse bevolking toe.
Daarmee gaat deze partij niet alleen in tegen de gemeenteraadsbeslissing, maar ook tegen het beleidsteam van het OCMW. Als blijk van wantrouwen tegenover deze ambtenaren, kan dit tellen. De stemming leverde het gekende resultaat op.

De volgende dag reeds, diende Vlaams Belang een klacht in bij de gouverneur om deze beslissing nietig te laten verklaren. Ze druist immers regelrecht in tegen artikel 42 van de OCMW-wet.
Het persbericht hieromtrent dat onze partij die ochtend verspreidde, werd weerom niet gepubliceerd door de media. Wanneer krijgt Vlaams Belang dezelfde ‘speaker’s corner’ als de andere partijen? In Nederland wordt iedereen het woord gegeven, in Vlaanderen kan dit nog niet! Beschamend.

Later dienden ook open-VLD en CD&V/NV-A een klacht in bij de gouverneur.

Uiteindelijk diende Groen!, de partij met het vermanende en belerende vingertje – weet u nog wel – zelf klacht in tegen… de gemeenteraadsbeslissing van 26 november!

Vlaams Belang Koepel Gent is niet verbaasd over deze zet – de struisvogel is nooit ver weg – en kijkt uit naar de beslissingen die de gouverneur nu zal nemen. Het zal een drukke kerstperiode zijn voor gouverneur Denys.

In bijlage vindt u de relevante artikels die hieromtrent verschenen.

Christian Bauwens
Fractievoorzitter OCMW-raad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...