Stad scheurt broek aan Basilea

Gent scheurt broek aan rockboot
Basilea was geld in het water

Gent 233.000 euro subsidie worden niet terugbetaald
De stad is het geld dat ze in rockboot Basilea heeft gestopt – in totaal 233.000 euro – kwijt. Hoewel het project rond het drijvende jeugdcentrum vorig jaar definitief op de klippen liep, moet het geld volgens de vereffenaar niet worden terugbetaald. De boot is ondertussen verkocht voor 50.000 euro.

De ‘rockboot’ werd in 1996 aangekocht voor 50.000 euro. Twaalf jaar en 800.000 euro subsidie later is hij verkocht voor… 50.000 euro

Het dossier rond de Basilea leest als het scenario voor een film over de Titanic. Het schip, een zeventig jaar oud vaartuig dat ooit nog cruises verzorgde tussen Hamburg en Bazel (vandaar ook de naam), belandde in 1996 in Gent. Onder impuls van Walter De Buck en Vlaams volksvertegenwoordiger Dany Vandenbossche richtten drie Gentse cultuur- en jeugdorganisaties de vzw Vaarwater op. Die zou het schip ombouwen tot een drijvend muziek- en jeugdcentrum, met een concertzaal voor 800 mensen, twee cafés, een opnamestudio en een repetitieruimte. Omdat er toen in Gent een tekort was aan fuif- en muziekzalen, kon het initiatief op heel wat goodwill rekenen. En op geld: zowel de stad Gent (233.000 euro), de Vlaamse Gemeenschap (545.000 euro), als de provincie (60.000 euro) staken geld in de Basilea.

De vzw Vaarwater deed zijn naam echter nooit eer aan. Problemen met de aannemers, vernietigende rapporten van veiligheidsexperts, een lek en een brand: het project sleepte zich van uitstel naar uitstel en bovendien had de vzw de kosten van de verbouwing zwaar onderschat. In 2005 verving Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Roegiers Dany Vandenbossche als voorzitter van de vzw, maar ook hij kon het tij niet keren. Vorig jaar ging de vzw in vereffening. De Basilea ligt nog altijd onafgewerkt aan de Wiedauwkaai.

Zowel de stad als de provincie hebben inmiddels het geld dat ze in de boot hebben gestoken, teruggevorderd. Maar tevergeefs. Op een vraag van gemeenteraadslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang) moest schepen van Jeugd Mathias De Clercq toegeven dat het geld wellicht niet kan worden gerecupereerd. ‘De vereffenaar is van mening dat de subsidies correct zijn aangewend’, aldus De Clercq. ‘Dat betekent dat we ze niet kunnen terugvorderen, ook al is het project mislukt. Onze juridische dienst bekijkt nu wat er nog mogelijk is, maar veel kunnen we niet doen. Op het budget heeft deze tegenslag geen invloed: de som was niet ingeschreven in de begroting.’

Vereffenaar Hans De Meyer bevestigt: ‘Het geld is inderdaad op de juiste manier gebruikt, onder toezicht trouwens van de Vlaamse overheid. Maar de initiatiefnemers hadden de kostprijs veel te optimistisch ingeschat. Voor de volledige afwerking van het schip had de vzw nog eens een miljoen euro nodig.’

Intussen heeft de boot een nieuwe eigenaar gevonden. Een architect kocht het schip voor 50.000 euro; hij zal het inrichten als kantoor. Hoewel de minimumverkoopsom oorspronkelijk 80.000 euro bedroeg, vindt De Meyer dit al bij al een schappelijke prijs. ‘We hadden gehoopt de boot als oud ijzer te kunnen verkopen aan een schroothandelaar, maar dat bleek onmogelijk te zijn. Bij de renovatiewerken had de aannemer onder meer een betonnen vloerplaat gegoten en het zou te veel geld gekost hebben om die plaat te verwijderen. Een Nederlander was bereid om 100.000 euro neer te tellen, maar hij kreeg in Nederland geen vergunning om de boot te exploiteren.’

En dus blijft het bij die 50.000 euro, op een paar duizend euro na exact dezelfde som waarvoor de vzw de boot destijds aankocht bij het Havenbedrijf Gent. De meer dan 800.000 euro die in de verbouwing werd gestoken, zijn letterlijk in het water gevallen.

‘Er is wel nog een kans dat we de btw kunnen recupereren’, aldus De Meyer. ‘Die werd tijdens de werken teruggevorderd omdat het schip niet werd geëxploiteerd. Maar nu de Basilea verkocht is, liggen de zaken anders.’

Hoe dan ook moeten de 50.000 euro en de eventuele btw-recuperatie verdeeld worden onder verschillende schuldeisers. Naast de stad hebben ook de provincie, het Havenbedrijf Gent en enkele leveranciers een terugbetaling gevorderd. Van de Vlaamse Gemeenschap – nochtans met voorsprong de grootste sponsor – heeft De Meyer nog geen vraag gekregen. Op het kabinet-Anciaux is te horen ‘dat de vraag tot terugvordering bij een faillissement werd opgenomen in de Vlaamse regelgeving.’
(gjd)
Het Nieuwsblad, regio Gent, 3-09-2008


Gent scheurt broek aan rockboot

Gent 233.000 euro subsidie worden niet terugbetaald

Gent is het geld dat het in rockboot Basilea heeft gestopt – 233.000 euro – kwijt.

De ‘rockboot’ werd in 1996 aangekocht voor 50.000 euro. Twaalf jaar en 800.000 euro subsidie later is hij verkocht voor… 50.000 euro

Het dossier rond de rockboot Basilea leest als het scenario voor een film over de Titanic. Het schip, een zeventig jaar oud vaartuig dat ooit nog cruises verzorgde tussen Hamburg en Bazel (vandaar ook de naam), belandde in 1996 in Gent. Drie Gentse cultuur- en jeugdorganisaties richtten de vzwVaarwater op. Die zou het schip ombouwen tot een drijvend muziek- en jeugdcentrum, met een concertzaal voor 800 mensen, twee cafés, een opnamestudio en een repetitieruimte. Omdat er toen in Gent een tekort was aan fuif- en muziekzalen, kon het initiatief op goodwill rekenen. En op geld: zowel de stad Gent (233.000 euro), de Vlaamse Gemeenschap (545.000 euro), als de provincie (60.000 euro) staken geld in de Basilea.

De vzwVaarwater deed haar naam echter nooit eer aan. Problemen met de aannemers, vernietigende rapporten van veiligheidsexperts, een lek en een brand: het project sleepte zich van uitstel naar uitstel en bovendien had de vzw de kosten van de verbouwing zwaar onderschat. Vorig jaar ging de vzw in vereffening. De Basilea ligt nog altijd onafgewerkt aan de Wiedauwkaai.

Zowel de stad als de provincie hebben inmiddels het geld dat ze in de boot hebben gestoken, teruggevorderd. Maar tevergeefs. Op een vraag van gemeenteraadslid Johan Deckmyn (Vlaams Belang) moest schepen van Jeugd Mathias De Clercq toegeven dat het geld wellicht niet kan worden gerecupereerd. ‘De vereffenaar is van mening dat de subsidies correct zijn aangewend’, zegt De Clercq. ‘Dat betekent dat we ze niet kunnen terugvorderen, ook al is het project mislukt.’

Vereffenaar Hans De Meyer bevestigt: ‘Het geld is inderdaad op de juiste manier gebruikt, onder toezicht trouwens van de Vlaamse overheid. Maar de initiatiefnemers hadden de kostprijs veel te optimistisch ingeschat. Voor de volledige afwerking van het schip had de vzw nog eens een miljoen euro nodig.’

Intussen heeft de boot een nieuwe eigenaar gevonden. Een architect kocht het schip voor 50.000 euro; hij zal het inrichten als kantoor. Hoewel de minimumverkoopsom oorspronkelijk 80.000euro bedroeg, vindt DeMeyer dat al bij al een schappelijke prijs. De meer dan 800.000 euro die in de verbouwing werd gestoken, zijn letterlijk in het water gevallen.

Hoe dan ook moeten de 50.000 euro en de eventuele btw-recuperatie worden verdeeld onder verschillende schuldeisers. Behalve de stad hebben ook de provincie, het Havenbedrijf Gent en enkele leveranciers een terugbetaling gevorderd. Van de Vlaamse Gemeenschap heeft De Meyer nog geen vraag gekregen. (gjdv)
De Standaard/Oost-Vlaanderen, 3-09-2008


Basilea was geld in het water

De kans is klein dat de stad geld kan terugvorderen van het project Basilea. De vzw Vaarwater zou van die boot een drijvend jeugdcentrum maken en haalde daar massa’s subsidies voor binnen. De werken bleven echter aanslepen. Er ging steeds iets anders mis en zowat alle overheden draaiden de subsidiekraan dicht. De vzw Vaarwater ging in vereffening, het jeugdcentrum is er nooit gekomen en de boot is intussen zelfs verkocht. Van de stad Gent kreeg het project 123.946,76 euro via een overeenkomst, nog eens 74.368,06 euro SIF-middelen en 35.000 euro van het departement cultuur.

«De stad zou proberen dat geld, of toch een deel ervan, terug te eisen via een vereffenaar», zegt Johan Deckmyn (VB). «Maar dat zal vermoedelijk niet lukken», weet jeugdschepen Mathias De Clercq (Open Vld) nu. «De vereffenaar liet weten dat alle subsidies gebruikt zijn in functie van het doel: het ontwikkelen van een drijvend jeugdcentrum. De subsidies terugvorderen kan alleen als ze onrechtmatig gebruikt zijn. Bovendien heeft de vzw betalingsbewijzen ingediend, die aantonen hoe het geld gebruikt is. De brief van de vereffenaar is naar onze juridische dienst gestuurd. Maar het afwerken van het project was geen absolute vereiste om de subsidies te mogen houden.» (VDS)
Het Laatste Nieuws, 4-09-2008

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...