Seminarie

Op 4 en 5 februari trok het Gentse schepencollege naar De Panne om er een seminarie te houden. Plaats van gebeuren was het Vakantie- en Congrescentrum ’De Wielingen’. Om het helemaal compleet te maken werd ook het bedrijf PiPC uit Lanaken gecontacteerd om onze burgemeester en de schepenen extern te begeleiden.

Burgemeester Termont liet inmiddels weten op mijn vraag dat dit seminarie werd georganiseerd om “de leden van het college van burgemeester en schepenen te informeren over de nieuwe vereisten van het Gemeentedecreet en het formuleren van een missie, een visie en geïntegreerde strategische opties op lange termijn voor de stad Gent”. En natuurlijk ook om het groepsgevoel in het nieuwe college te versterken. De externe begeleider PiPC stond in om alle stappen van de strategische planningsmethodiek te begeleiden.

Uit dit gekunstelde en ambtelijke antwoord leid ik dus af – in gewone mensentermen vertaald – dat het college een missie heeft (tiens, waar hebben we dat nog gehoord?), dat het groepsgevoel dringend moet worden bijgeschaafd en dat een externe firma onontbeerlijk is om alles in goede banen te leiden.

Dat dit zaakje de belastingbetaler zomaar eventjes 6.567 euro heeft gekost, mogen de Gentenaars niet kwalijk nemen. Dit seminarie was toch voor hen bedoeld, zeker?

Ortwin Depoortere
Volksvertegenwoordiger

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...