Schriftelijke vragen gemeenteraad oktober 2008

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, oktober 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Mobiliteit – Bushaltes Brugsesteenweg
Sport – De provinciale ondersteuning van een gemeentelijke sportacademie
Taksen – Combitaks
Woonbeleid – Wachttijden – wachtlijsten
Woonbeleid – Onbewoonbare sociale woningen
Woonbeleid – Sociale mix
Woonbeleid – Sociale woningen
Standplaatsen – Doortrekkersterrein Drongensesteenweg

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, oktober 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Mobiliteit – Bushaltes Brugsesteenweg
Sport – De provinciale ondersteuning van een gemeentelijke sportacademie
Taksen – Combitaks
Woonbeleid – Wachttijden – wachtlijsten
Woonbeleid – Onbewoonbare sociale woningen
Woonbeleid – Sociale mix
Woonbeleid – Sociale woningen
Standplaatsen – Doortrekkersterrein Drongensesteenweg

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...