Schriftelijke vragen gemeenteraad november 2008

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, november 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Bestuur – Doelgroepen webstek
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Stadsontwikkeling – Project “Ledeberg leeft”
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Taksen – Opleggen van een boete wanneer de termijn overschreden is waarbinnen de werken dienen uitgevoerd te worden
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, november 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Bestuur – Doelgroepen webstek
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Stadsontwikkeling – Project “Ledeberg leeft”
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Taksen – Opleggen van een boete wanneer de termijn overschreden is waarbinnen de werken dienen uitgevoerd te worden
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...