Schriftelijke vragen gemeenteraad november 2008, deel 2

In bijlage onderaan vindt u bijkomende schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, november 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Politie – Bedelarij
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Politie – Preventie en Veiligheid – Winkeldiefstal
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Openbare Werken – Wandelzone – Botermarkt-Sint-Baafsplein
Mevrouw Gabi De Boever, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

In bijlage onderaan vindt u bijkomende schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, november 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Politie – Bedelarij
De heer Ortwin Depoortere, gemeenteraadslid

Politie – Preventie en Veiligheid – Winkeldiefstal
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Openbare Werken – Wandelzone – Botermarkt-Sint-Baafsplein
Mevrouw Gabi De Boever, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...