Schriftelijke vragen gemeenteraad december 2007, deel 2

In bijlage onderaan vindt u bijkomende schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, december 2007, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Verkeer – Aanslepende verkeershinder Schaverdijnstraat t.g.v bouwwerken
Cultuur – Motivering om het Gravensteen te weigeren voor een ludieke herdenking aan het Uylenspiegelcomité
Cultuur – CD
Bevolking – Immigratie Nederland 1 & 2

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

In bijlage onderaan vindt u bijkomende schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, december 2007, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Verkeer – Aanslepende verkeershinder Schaverdijnstraat t.g.v bouwwerken
Cultuur – Motivering om het Gravensteen te weigeren voor een ludieke herdenking aan het Uylenspiegelcomité
Cultuur – CD
Bevolking – Immigratie Nederland 1 & 2

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...