Schriftelijke vragen gemeenteraad april 2008

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, april 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Politie – Preventie en Veiligheid – Gebruik van verdovende middelen achter het stuur
Project alternatieve sancties – Veroordeelden die in het kader van een alternatieve straf worden ingezet in Gentse stadsdiensten
Politie – Betoging 6 maart 2008
Politie – Politiemensen die het slachtoffer werden van geweld tijdens de dienstuitoefening
Straatnamen – Benaming straatnamen
Verkeer – Signalisatie – Veer Afsnee
Openbare Werken – Wegen – Veegbeurt Duifhuisstraat
Financiën – Het tegoed aan achterstallige facturen
Gebouwen – Godsdienst – Islamitische gebedshuizen
Cultuur – Kerst-cd van stadscomponist Dick van der Harst
Patrimonium – Kiosk Citadelpark
Asielbeleid – Medische hulp aan illegalen
Openbare Gezondheid en Leefmilieu – Bruine en zwarte ratten
Personeelsbeleid – Controle-arts
OCMW – IVF-behandeling

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

In bijlage onderaan vindt u de schriftelijke vragen die in de schoot van de gemeenteraad, april 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Politie – Preventie en Veiligheid – Gebruik van verdovende middelen achter het stuur
Project alternatieve sancties – Veroordeelden die in het kader van een alternatieve straf worden ingezet in Gentse stadsdiensten
Politie – Betoging 6 maart 2008
Politie – Politiemensen die het slachtoffer werden van geweld tijdens de dienstuitoefening
Straatnamen – Benaming straatnamen
Verkeer – Signalisatie – Veer Afsnee
Openbare Werken – Wegen – Veegbeurt Duifhuisstraat
Financiën – Het tegoed aan achterstallige facturen
Gebouwen – Godsdienst – Islamitische gebedshuizen
Cultuur – Kerst-cd van stadscomponist Dick van der Harst
Patrimonium – Kiosk Citadelpark
Asielbeleid – Medische hulp aan illegalen
Openbare Gezondheid en Leefmilieu – Bruine en zwarte ratten
Personeelsbeleid – Controle-arts
OCMW – IVF-behandeling

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...