Schepen Versnick gebruikt de Vlaamse Regering als excuus voor het falen van het Gentse beleid

De Vlaams Belang-fractie van de Gentse gemeenteraad verbaast er zich over dat schepen Versnick de mislukkingen van het beleid van het Gentse stadsbestuur in de schoenen van de Vlaamse Regering probeert te schuiven. Hij verwijst hiervoor naar het feit dat minister Peeters inzake de inplanting van een Ikea-vestiging op de Handelsbeurssite geen uitzondering wil toestaan in verband met de vigerende reglementering.

Omdat de Zweedse winkelketen niet lang kan wachten om te bouwen, wil het stadsbestuur ontslagen worden van de verplichting tot het opstellen van een MER voor het Ikea-RUP. Die uitzondering moet o.a. toegestaan worden door Vlaams minister Peeters die er echter niet onterecht van uitgaat dat de inplanting van zo’n grote winkel ongetwijfeld gevolgen zal hebben voor mobiliteit en milieu.

Het stadsbestuur van Gent zou wat deze zaak betreft beter in eigen boezem kijken. Er werd te lang gewacht om te beslissen wat er met de site zou gebeuren. Ikea werd min of meer gedwongen zich daar te vestigen en nu zit het stadsbestuur met de gebakken peren.

Ook voor wat betreft het vrijmaken van fondsen voor het Sint-Pietersstation en de omgeving ervan zou het stadsbestuur beter niet proberen de zwarte piet naar anderen door te schuiven. De coalitiepartijen van de Gentse meerderheid maken tenslotte deel uit van zowel de federale als van de Vlaamse regering. In beide regeringen zetelen bovendien ministers die nog niet zo lang geleden schepenen van de huidige meerderheid in Gent waren. In de Vlaamse regering die specifiek door Versnick onder vuur genomen werd, is de betrokken dame bovendien een vooraanstaand lid van zijn eigen partij.

Namens de Gentse gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...