Rondetafel over overlastwijken

Burgemeester Termont hekelt ,,politiek misbruik’’ van buurtproblemen

Burgemeester Daniël Termont roept in mei een rondetafel samen rond overlastwijken. Hij wil dat alle diensten die daaraan werken, meer worden gestructureerd, want er is geen centraal meldpunt voor overlastwijken. ,,Vroeger trokken ze naar de pastoor of een sociaal werker om te bemiddelen, nu bellen ze naar de politie’’

Gemeenteraadslid Geert De Jaeger (Vlaams Belang) kaartte in de gemeenteraadscommissie Algemene Zaken een probleem over overlast in de Willem Blanckestraat en de Kleine Kerkstraat in Ledeberg aan. Hij had het over sluikstorten, lawaaioverlast en verkeersproblemen. De buurt had een petitielijst aan de burgemeester overhandigd. Hij sprak ook van twee arrestaties.

Hij kreeg een zeer omstandig antwoord, waaruit bleek dat de situatie op de voet wordt gevolgd. Een Slovaakse familie verblijft er met 17 mensen in een woning met drie studio’s. Met het goede weer van de voorbije dagen brachten zij veel tijd op straat door. Termont: ,,Maar overlastveroorzakers worden systematisch aangesproken door de wijkpatrouilles. Wij hebben de jongeren gevraagd zich naar het Ledebergplein te verplaatsen om te spelen. Wij hebben een lijst van 150 overlastpunten in Gentbrugge en Ledeberg die we nauwkeurig bijhouden. In onze rapportering is geen sprake van extra overlast in die buurt.’’

Na controles van de betreffende woning bleek dus dat ze uit drie studio’s bestaat. Twee zullen onbewoonbaar worden verklaard, één ongeschikt. Termont wijst erop dat die bewoners legaal in ons land zijn. Ook al omdat Slovakije sinds 2004 lid is van de Europese Unie. ,,Het is wel niet evident Slovaakse jongeren bij het jeugdwerk te betrekken. Op sommige plekken in de stad zitten we met een tekort aan accommodatie voor de jeugd. Daarop moeten we een antwoord geven. Je zit daar in Ledeberg in een dichtbevolkte wijk, met een netwerk van kleine straten. Daarom ook willen we in Ledeberg een stadsvernieuwingsproject lanceren.’’ Hij hekelt het Vlaams Belang dat ,,kleine lokale samenlevingsproblemen probeert op te kloppen.’’ ,,Dat is onaanvaardbaar, maar dat is hun politiek. In een grote stad zullen er altijd overlastproblemen zijn. Als het VB wil, kan het elke week over een overlastwijk beginnen’’, aldus Termont. Hij kondigde een rondetafel aan van alle diensten die bij overlastwijken betrokken zijn. ,,Onze preventiedienst, de gebiedsgerichte werking, de buurt- en straathoekwerkers, de politie, de gezondheidsdienst, de sociale diensten, iedereen werkt daar met veel goede moed aan, maar het mangelt aan coördinatie. Er is geen centraal meldpunt voor buurtoverlast.’’ Termont stelt ook vast dat het aantal oproepen naar de politie aanzienlijk stijgt. ,,We glijden af naar een stad en een maatschappij die alle oplossingen bij de politie zoekt. Ik pleit ervoor dat de mensen ook zelf meer hun problemen oplossen. Uit een analyse blijkt dat het vaak om banaliteiten gaat waarvoor ze naar de politie bellen. Waar vroeger mensen onderling hun problemen regelden of de pastoor of een sociaal werker bemiddelden, eisen ze nu dat de politie tussenbeide komt. Liefst nog onmiddellijk. Maar de politie wordt op die manier overbelast. Ook voor dat probleem moeten we onze preventiewerkers, sociale werkers en de politie laten overleggen. Hoe dat komt? Ik ben geen socioloog, ik weet dat niet. Maar de politie is er niet om dat soort dingen op te lossen, maar om de criminaliteit te bestrijden, zoals met de recente brandstichtingen.’’ kvk
Karel Van Keymeulen – VUM

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...