Restauratie Caermersklooster opnieuw voor maanden in de koelkast

Blunders en onkunde blijven zich opstapelen
Bestrijding kankerplek in Gentse binnenstad kan op weinig interesse provinciebestuur rekenen
Tijdens de provincieraad van woensdag 10 oktober 2007 interpelleerde Tanguy Veys de deputatie (klik hier voor de interpellatie) opnieuw over de restauratie van het Caermersklooster. Ondanks de toegezegde subsidies van de Vlaamse overheid werd de restauratie namelijk nog steeds niet aangevat.

Op 13 september 2007 besliste de deputatie immers ineens om dringend geld vrij te maken voor de grootschalige bestrijding van huiszwam, nadat vastgesteld werd dat in verschillende delen van het Caermersklooster een actieve aantasting door huiszwam met grote groeisnelheid is. Gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V) bevestigde tijdens de interpellatie dat in tegenstelling tot zijn recente verklaringen in de pers en de provincieraad van september 2007, waarbij de aantasting door huiszwam werd geminimaliseerd, de aantasting door huiszwam veel groter en bedreigender is dan eerst werd vermoed.

Hij moest bovendien tot verrassing van de provincieraad toegeven dat de aanwezigheid van huiszwam al bleek uit een analyse van de universiteit Gent van 2002, maar dat die nota de deputatie nooit bereikt had. Het was pas na de verklaringen van Geert Van Doorne, directeur van de dienst Monumentenzorg van de stad Gent, in de pers in augustus 2007 dat men de aanwezigheid van huiszwam opnieuw is nagegaan…

Door de problematiek van de huiszwam moet het restauratiedossier, dat nochtans “klaar was”, nu overgedaan worden en kijkt men inzake de aanbesteding en gunning van de restauratie op tegen een vertraging van minstens 3 maand.

In verband met de opmerkingen gemaakt door het keuringsbureau SGS Bureau Nivelles vzw waarbij blijkt dat de uit 2002 daterende metalen constructie noch steun noch afdoende waterdichtheid biedt, bevestigde de gedeputeerde bovendien dat het metalen dak wel degelijk lekt.

De lekkende regenpijp (zie foto in bijlage) tot slot, die nu al maanden defect is en voor ernstige schade aan het pand zorgt, moet blijkbaar hersteld worden door de eigenaar van de stelling. De provincie voelt zich duidelijk niet geroepen om zelf het initiatief tot herstel te nemen. Waarom, zelfs na de aanklacht op TV-Oost begin september 2007, zo lang gewacht werd met het op de hoogte stellen van de eigenaar van de stelling en met de restauratie ervan, werd door de deputatie niet vermeld…

Het Vlaams Belang is dan ook bijzonder verontwaardigd over de opeenstapeling van blunders en onkunde in dit dossier. De deputatie slaagt er duidelijk niet in om ook maar enige interesse voor de bestrijding van deze kankerplek in de Gentse binnenstad aan de dag te leggen, waardoor dit dossier opnieuw voor maanden in de koelkast belandt.

Om de deputatie dagelijks te herinneren aan en wakker te houden voor de dringende en noodzakelijke restauratie van het Caermersklooster, overhandigde fractieleider Tanguy Veys een fotokader van het Caermersklooster aan gedeputeerde Jozef Dauwe met de vraag deze in zijn kantoor op te hangen. Een verzoek waar de gedeputeerde graag op inging.

Blunders en onkunde blijven zich opstapelen
Bestrijding kankerplek in Gentse binnenstad kan op weinig interesse provinciebestuur rekenen
Tijdens de provincieraad van woensdag 10 oktober 2007 interpelleerde Tanguy Veys de deputatie (klik hier voor de interpellatie) opnieuw over de restauratie van het Caermersklooster. Ondanks de toegezegde subsidies van de Vlaamse overheid werd de restauratie namelijk nog steeds niet aangevat.

Op 13 september 2007 besliste de deputatie immers ineens om dringend geld vrij te maken voor de grootschalige bestrijding van huiszwam, nadat vastgesteld werd dat in verschillende delen van het Caermersklooster een actieve aantasting door huiszwam met grote groeisnelheid is. Gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V) bevestigde tijdens de interpellatie dat in tegenstelling tot zijn recente verklaringen in de pers en de provincieraad van september 2007, waarbij de aantasting door huiszwam werd geminimaliseerd, de aantasting door huiszwam veel groter en bedreigender is dan eerst werd vermoed.

Hij moest bovendien tot verrassing van de provincieraad toegeven dat de aanwezigheid van huiszwam al bleek uit een analyse van de universiteit Gent van 2002, maar dat die nota de deputatie nooit bereikt had. Het was pas na de verklaringen van Geert Van Doorne, directeur van de dienst Monumentenzorg van de stad Gent, in de pers in augustus 2007 dat men de aanwezigheid van huiszwam opnieuw is nagegaan…

Door de problematiek van de huiszwam moet het restauratiedossier, dat nochtans “klaar was”, nu overgedaan worden en kijkt men inzake de aanbesteding en gunning van de restauratie op tegen een vertraging van minstens 3 maand.

In verband met de opmerkingen gemaakt door het keuringsbureau SGS Bureau Nivelles vzw waarbij blijkt dat de uit 2002 daterende metalen constructie noch steun noch afdoende waterdichtheid biedt, bevestigde de gedeputeerde bovendien dat het metalen dak wel degelijk lekt.

De lekkende regenpijp (zie foto in bijlage) tot slot, die nu al maanden defect is en voor ernstige schade aan het pand zorgt, moet blijkbaar hersteld worden door de eigenaar van de stelling. De provincie voelt zich duidelijk niet geroepen om zelf het initiatief tot herstel te nemen. Waarom, zelfs na de aanklacht op TV-Oost begin september 2007, zo lang gewacht werd met het op de hoogte stellen van de eigenaar van de stelling en met de restauratie ervan, werd door de deputatie niet vermeld…

Het Vlaams Belang is dan ook bijzonder verontwaardigd over de opeenstapeling van blunders en onkunde in dit dossier. De deputatie slaagt er duidelijk niet in om ook maar enige interesse voor de bestrijding van deze kankerplek in de Gentse binnenstad aan de dag te leggen, waardoor dit dossier opnieuw voor maanden in de koelkast belandt.

Om de deputatie dagelijks te herinneren aan en wakker te houden voor de dringende en noodzakelijke restauratie van het Caermersklooster, overhandigde fractieleider Tanguy Veys een fotokader van het Caermersklooster aan gedeputeerde Jozef Dauwe met de vraag deze in zijn kantoor op te hangen. Een verzoek waar de gedeputeerde graag op inging.

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...