Racisme

Racisme: als het er niet is, vinden de ‘antiracisten’ het wel uit… Het jaarverslag van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding is een document dat Francis Van den Eynde telkens weer met veel aandacht leest. In het jaarverslag van 2002 (gepubliceerd begin 2003) stond op blz. 40 de vermelding dat in november 2002 in Borgerhout een jonge leraar van Marokkaanse afkomst omwille van racistische redenen vermoord werd. De titel van het hoofdstuk waarin dit stond, luidde: “Verdere bespreking van georganiseerd racisme”.

Deze moord heeft destijds veel ophef gemaakt. Volksvertegenwoordiger Van den Eynde herinnerde zich zeer goed dat deze moord de aanleiding was van een aantal rellen die door Abou Jahjah georchestreerd werden. Toch kon het parket van Antwerpen na een aantal dagen al meedelen dat de moord niets met racisme te maken had.

Op 21 augustus 2003 stelde Francis Van den Eynde dan ook een schriftelijke parlementaire vraag om te informeren waarom de feiten niet correct in het jaarverslag weergegeven zijn. In maart 2006 (drie jaar later dus!) verscheen in het bulletin van vragen en antwoorden van de Kamer het antwoord, dat zo summier was dat we het u hier in extenso kunnen meegeven: “Het Centrum van Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding heeft op 13 mei 2003 klacht neergelegd”.

Onmiddellijk stelde Francis Van den Eynde een mondelinge parlementaire vraag waarom dit eenvoudige antwoord zo lang uitbleef. Hij vroeg ook naar de betekenis van de betrokken zin, die op zijn minst sibillijns klonk. De minister antwoordde dat het gerechtelijk onderzoek nog steeds aan de gang was, en dat hij ten gevolge van het principe van de scheiding der machten geen ander commentaar mocht geven. Dit was niet zeer geloofwaardig vermits de dader van de moord niet alleen onmiddellijk na de feiten gearresteerd werd, maar intussen al lang ontoerekeningsvatbaar verklaard is. Sterker nog, een paar dagen later op 11 mei verklaarde de directeur van het Centrum in de radio1-uitzending “De Wandelgangen” dat de moord in Borgerhout niets met racisme had te maken.

Onmiddellijk kaartte Francis Van den Eynde de zaak opnieuw aan in het parlement. Op 6 februari vroeg hij aan de minister (de man komt niet zo vaak naar de Kamer) wat hier aan de hand was. Had de minister niet naar waarheid geantwoord op de vraag van de volksvertegenwoordiger, of was de minister misleid door de verkeerde informatie die hij gekregen had van het Centrum …?

Kan u geloven dat ook hier de minister in zijn antwoord allesbehalve duidelijk overkwam?

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...