Quo Vadis?

Latijnse spreuken zijn in tegenwoordig, maar bij het schrijven van dit woordje schoot het me onmiddellijk te binnen. Waar gaan we heen met het Vlaams Belang? Waar gaan we heen met het Gentse stadsbestuur?

Het antwoord op de eerste vraag is snel gegeven: het Vlaams Belang is meer dan ooit nodig omdat het de pijnpunten aankaart die in Gent niet of nauwelijks worden aangepakt. En dan komen we onvermijdelijk bij de tweede vraag: waar gaan we heen met dit stadsbestuur? Daar kunnen we nog duidelijker in zijn. Dit stadsbestuur kiest voor de vlucht vooruit. De Gentse socialisten illustreren dit treffend door te kiezen voor een links kartel met de groenen, waarbij men kiest om nog meer eieren te leggen onder asielzoekers, Roma en vreemdelingen.

Wie de groenen de laatste jaren bezig zag in Gent is verwittigd: de modale burger zal geconfronteerd worden met quota inzake vreemdelingenbeleid, milieuheffingen, terrastaksen voor zelfstandigen en strengere regeltjes allerhande. Iedereen weet immers dat de groenen regelneven zijn en dat belooft indien zij deel zullen uitmaken van de meerderheid in Gent.

Ondertussen blijven de problemen onopgelost. De stad Gent zou het sluikstorten prioritair aanpakken. Heeft u daar al iets van opgemerkt? Ik niet! De aanpak van de  vreemdelingenproblematiek in Gent is nog rampzaliger. Naast de bestaande samenlevingsproblemen, is daar nu de regelrechte invasie van Roma bijgekomen. Het Vlaams Belang laakte in het Vlaams parlement inzake de Romaproblematiek het beleid van N-VA-minister Bourgeois, die als het ware in Roemenië en Bulgarije reclame ging maken voor de komst van Roma naar Gent!

Gent moet dus kiezen voor een koerswijziging. Het linkse beleid van de laatste decennia heeft bewezen dat het geen oplossingen kan forceren. Tijd dus voor verandering!

Johan Deckmyn
Lijsttrekker gemeenteraad 2012

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...