Provinciebelastingen stijgen opnieuw

Indexaanpassing is verkapte verhoging en zorgt voor 4 miljoen euro extra
Budgettaire ruimte wordt niet gebruikt om fiscale druk te verlichten
Oost-Vlaming dupe van provinciale profileringsdrang en bemoeizucht
Het provinciebestuur trekt geen lessen uit het verleden; in plaats van zich nederig en bescheiden op te stellen, blijft de dure profileringsdrang en bemoeizucht ook anno 2008 gelden.

Voor de financiering van het provinciaal beleid mogen opnieuw de Oost-Vlaming en de Oost-Vlaamse bedrijven het gelag betalen. Eerst was er de stijging van de jaarlijkse provinciebelasting in 2007 van 24,79 naar 28 euro voor de Oost-Vlaming en van 104,12 naar 106 euro voor bedrijven die zo’n 113 miljoen euro opleverde of niet minder dan 53% van het totaal aan inkomsten van de provincie. Nu in 2008 zullen de belastingen in Oost-Vlaanderen blijven stijgen. Ondanks de zogenaamde budgettaire orthodoxie in 2007 wordt opnieuw een zogenaamde indexaanpassing, maar eigenlijk een verkapte belastingverhoging, voorzien en stijgt daardoor de provinciebelasting voor personen naar 28,40 euro (+ 0,40 euro) en voor bedrijven naar 107,60 euro (+ 1,60 euro). Dit moet zorgen voor een stijging van de inkomsten uit belastingen met 3% of zo’n 4 miljoen euro extra.

Uit een analyse van dit jaar van de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) blijkt nochtans dat, in vergelijking met de andere provincies, Oost-Vlaanderen met haar begroting in 2007 al het hoogste bedrag via de algemene provinciebelasting binnenrijfde: 32,7 miljoen euro. In 2008 zullen de algemene ontvangsten uit belastingen in vergelijking met 2002 bovendien stijgen met 23% of zo’n 22 miljoen euro.

Daarom pleit het Vlaams Belang voor een vrijstelling van de provinciale bedrijfsbelasting voor startende bedrijven gedurende 3 jaar en een tijdelijke vrijstelling van de provinciale bedrijfsbelasting voor verlieslatende of door werken verhinderde bedrijven.

Maar niet alleen belastingen maar ook leningen moeten de provinciale kas spijzen. In 2008 alleen al zal 32 miljoen euro gaan naar het afbetalen van leningen of beter gezegd, elke Oost-Vlaming betaalt in 2008 gemiddeld 23 euro af voor de uitstaande leningen van de provincie. De totale uitstaande schuld is niet minder dan 186 miljoen euro of gemiddeld 132 euro hangt boven het hoofd van elke Oost-Vlaming.

De provincie is meer dan ooit toe aan een noodzakelijke herbronning. De provincie gedraagt zich namelijk te vaak als een onhebbelijke, gulzige en bemoeizuchtige schoonmoeder die overal haar zeg wil hebben, op alle slakken zout legt en maar al te graag het vermanende vingertje opsteekt.

Het is dan ook spijtig dat van de budgettaire ruimte die er in 2008 komt de Oost-Vlaming en de Oost-Vlaamse bedrijven op fiscaal vlak niets zal merken. Met een zuiniger beleid en met beter gekozen prioriteiten zou die marge wellicht nog groter geweest zijn.

Van een gemiste kan gesproken…

Als bijlage vindt u de tekst van mijn toespraak die ik in de provincieraad hield op woensdag 21 november ’07.

Tanguy Veys
Vlaams Belang-fractievoorzitter Provincieraad

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...