Provinciebelasting stijgt opnieuw: vier miljoen extra inkomsten door belastingverhoging

Verslaggeving uit regio Erpe-Mere
De bespreking van het budget 2008, een zevendaagse begrotingsmarathon, is volgens de Vlaams Belang-fractie in de provincieraad, een goede gelegenheid om een en ander op papier te zetten. Volgens fractievoorzitter Tanguy Veys trekt het provinciebestuur geen lessen uit het verleden en blijft, in plaats van zich bescheiden op te stellen, ook in 2008 de dure provinciale profileringsdrang en bemoeizucht gelden. In tijden van economische beproeving zou men van de overheid toch een ander signaal mogen verwachten.

De Oost-Vlaamse belastingbetaler verdient minstens dat er over de besteding van zijn geld ernstig wordt nagedacht en gediscussiëerd. Want 1,4 miljoen Oost-Vlamingen zullen er in hun eentje voor zorgen dat in 2008 zo’n 116 miljoen euro in het laatje van de deputatie komt of zo’n 82 euro per inwoner.

Voor de financiering van het provinciaal beleid betaalt de Oost-Vlaming, samen met de Oost-Vlaamse bedrijven, opnieuw het gelag. In 2007 was er de stijging van de jaarlijkse provinciebelasting van 27,79 naar 28 euro voor de Oost-Vlaming en van 104,12 naar 106 euro voor de bedrijven die zo’n 113 miljoen euro opleverde of niet minder dan 53% van het totaal aan inkomsten van de provincie. In 2008 zullen de belastingen in Oost-Vlaanderen blijven stijgen. Ondanks de zogenaamde bugettaire orthodoxie in 2007 wordt opnieuw een zogenaamde indexaanpassing, lees verkapte verkapte belastingverhoging, voorzien en stijgt daardoor de provinciebelasting voor personen naar 28.40 euro en voor bedrijven naar 107,60 euro. Dit moet resulteren in een stijging van de inkomsten uit belastingen in een jaar tijd met 3% of zo’n vier miljoen euro extra.
Uit een analyse van dit jaar van de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) blijkt nochtans dat, in vergelijking met de andere provincies, Oost-Vlaanderen met haar begroting in 2007 al het hoogste bedrag via de algemene provinciebelasting binnenrijfde: 32,7 miljoen euro. In 2008 zullen de algemene ontvangsten uit belastingen in vergelijking met 2002 bovendien stijgen met 23% of zo’n 22 miljoen euro.

Het Vlaams Belang pleit daarom voor een vrijstelling van de provinciale bedrijfsbelasting voor startende bedrijven gedurende 3 jaar en een tijdelijke vrijstelling voor verlieslatende of door werken verhinderde bedrijven.
Niet alleen belastingen, ook leningen moeten de provinciale kas spijzen. In 2008 alleen al zal 32 miljoen euro gaan naar het afbetalen van leningen of elke Oost-Vlaming betaalt volgend jaar gemiddelde 23 euro af voor de uitstaande leningen van de provincie. De totale uitstaande schuld bedraagt 186 milljoen euro of gemiddeld 132 euro hangt boven het hoofd van elke Oost-Vlaming.
De provincie is meer dan ooit toe aan een noodzakelijke herbronning. Zij gedraagt zich namelijk te vaak als een onhebbelijke, gulzige en bemoeizuchtige schoonmoeder die overal haar zeg wil hebben en maar al te graag het vermanende vingertje opsteekt.

Het is dan ook jammer dat van de budgettaire ruimte die er in 2008 komt de Oost-Vlaming en de bedrijven op fiscaal vlak niets zullen merken. Met een zuiniger beleid en met beter gekozen prioriteiten zou die marge wellicht nog groter geweest zijn. Aldus het Vlaams Belang die een gemiste kans ziet.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...