Provincie ontwijkt hoofddoeken

’Er doen zich geen problemen voor bij het provinciebestuur. We zullen er ook geen creëren.’ Zo antwoordde gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V) gisteren op de vraag om een hoofddoekenverbod van Vlaams Belang-provincieraadslid Tanguy Veys.

Die diende een voorstel in om tijdens de diensturen symbolen van ideologische, levensbeschouwelijke, religieuze of politieke aard voor provinciepersoneel te verbieden. Alle partijen verwierpen het voorstel. ’Als er zich ooit problemen voordoen, hebben we voldoende middelen in ons statuut, arbeidsreglement en onze deontologische codes om dat te remediëren’, antwoordde Vercamer.De vraag of de deputatie nu voor of tegen een hoofddoekenverbod is, ontweek hij. ’Dat zullen we geval per geval beoordelen. Open communicatie is het uitgangspunt en als deontologisch principe staat voorzichtige neutraliteit voorop. Weet dat er verschillende soorten hoofddoeken zijn. In plaats van alles in regels te gieten, gaan we ook uit van het gezond verstand van onze werknemers.’ (dih)
De Standaard, p.50 Oost-Vlaanderen
Het Nieuwsblad, p.21 Gent en rand Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...