Provincie laat Borreputsteeg al meer dan 35jaar verkrotten

Gent – Deputatie beslist voor de zomer over verkoop of renovatie

In de Borreputsteeg, een smal straatje tussen de Kalandeberg en de Gouvernementstraat, staat een hele huizenrij al meer dan 35jaar te vervallen. Het provinciebestuur, eigenaar van de panden, weet nog altijd niet wat ze met het blok gaat aanvangen.

’Deze leegstand heeft al veel te lang geduurd’ – Gedeputeerde Peter Hertog

Dieter Herregodts – In 1972 kocht de provincie zes huizen op de hoek van de Borreputsteeg en de Gouvernementstraat. Het leek in die tijd een interessante koop. In de Gouvernementstraat had en heeft de provincie nog altijd administratieve gebouwen. Het aangekochte blok maakte toekomstige uitbreidingen mogelijk.

Meer dan 35jaar later heeft het provinciebestuur echter nog altijd niet beslist wat het met de gebouwen gaat doen. De huizen staan al die tijd te verkrotten. ’Een stukje Gent verloedert dankzij het provinciebestuur’, vindt Vlaams Belang-raadslid Tanguy Veys.

Hij rekende uit dat de provincie voor de zes panden al bijna 70.000euro belasting op leegstand betaald heeft. ’Als er niets gebeurt, komt daar voor 2008 nog eens ruim 35.000euro bij en in 2009 zelfs meer dan 44.000euro.’

De gebouwen op de hoek van de Borreputsteeg en de Gouvernementstraat werden eind vorig jaar gekraakt. Nadat de krakers er begin deze maand uitgezet werden, liet de provincie de huizen verzegelen en sloot ze af met houten planken. ’De leegstand in de Borreputsteeg heeft veel te lang geduurd’, beseft ook gedeputeerde Peter Hertog (SP.A). ’Indertijd was de aankoop van die gebouwen een opportuniteit, maar het feit dat ze goed gelegen zijn, volstaat niet, je moet er ook effectief iets mee doen. Het is niet netjes tegenover de stad, maar ook niet tegenover onszelf om de huizen zo lang leeg te laten staan.’

In het begin van deze eeuw waren er nog plannen om de gebouwen te slopen, maar daar kreeg de provincie geen vergunning voor. Enkele jaren geleden werd de waarde van het volledige complex geschat op drie miljoen euro. ’Nog voor de zomervakantie willen wij de knoop doorhakken’, gaat Hertog verder. ’Ofwel renoveren wij de huizen ofwel verkopen wij ze. Wij zijn binnen de provincie volop bezig met de opmaak van een ruimtebehoefteplan. Eenmaal die oefening afgerond is, zullen we weten of we nog bijkomende administratieve gebouwen nodig hebben.’ Als de provincie beslist om de gebouwen te houden dan wil het de leegstandtaks voorkomen door de huizen tijdelijk in te richten als archief- en depotruimte.
(Het Nieuwsblad / Gent en rand)

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...