Provincie koopt geen kunstwerk van Delphine Boël

Geen symbolisch protest tegen koninklijke censuur
Geen provinciale tentoonstelling met werk van dochter Albert II

Het koninklijk paleis had de gemeente Koksijde gevraagd een beeld van kunstenares Delphine Boël, dochter van koning Albert II, tijdelijk uit het gemeentehuis te verwijderen. Prinses Astrid kwam daar op vrijdag 18 april ’08 op bezoek en volgens het Paleis stond het beeld van haar halfzus ‘in de weg’. In een eerste Belga-bericht werd gemeld dat het Paleis de verwijdering van dat beeld had gevraagd. In een tweede Belga-bericht kort daarop werd dat glashard ontkend. Dat is altijd een sterke aanwijzing dat er achter de schermen gelogen en gemanipuleerd werd. Delphine Boël werd hier duidelijk het slachtoffer van censuur.

Als reactie op deze intimidatie vroeg het Vlaams Belang in de Oost-Vlaamse provincieraad dat de provincie als blijk van solidariteit met Delphine Boël en als protest tegen de sluipende censuur een bescheiden antimonarchistisch kunstwerk van haar zou aankopen, of haar de kans zou geven een expositie met zulke kunstwerken te organiseren in één van de provinciale tentoonstellingsruimten. Dat werd echter zonder veel commentaar geweigerd door CD&V, open VLD, SP.a en Groen!.

In het debat over de Boon-tentoonstelling hadden verschillende raadsleden van de meerderheid zich ontpopt tot onvervaarde en rechtlijnige verdedigers van de vrijheid van meningsuiting; toen ging het over sex en daar is het heel gemakkelijk en politiek correct taboe’s te doorbreken. Maar nu het om de monarchie ging, bleek dat zij slechts lippendienst bewezen aan het nobele principe van de vrije meningsuiting. Nu krabbelden zij allemaal terug.

Niemand van de meerderheid wilde een symbolische daad stellen om te protesteren tegen deze door het Hof opgelegde censuur. Niemand durfde tegen de oekazen van het Hof ingaan.

Het ging het Vlaams Belang in deze zaak vooral om het signaal. Het signaal dat democratische gekozen lagere besturen zich niet de les laten spellen door een niet-verkozen, niet-democratische instantie als het Hof. Provincieraadslid Marc Joris, die namens het Vlaams Belang het voorstel indiende, had het consequent over “prinses Delphine.” Hij verwees daarbij enigszins spottend naar het arrest-Marckx van het Europees Hof in Straatsburg, waarbij iedere discriminatie tussen wettige en onwettige kinderen wordt veroordeeld als een schending van de mensenrechten.

Tanguy Veys
Fractievoorzitter provincieraad

Marc Joris
Provincieraadslid

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...