Postkantoor van Oostakker sluit: Vlaams Belang protesteert!

Hoewel het op dit ogenblik nog niet officieel werd medegedeeld, vernam het Vlaams Belang langs officieuze weg dat het de bedoeling zou zijn ook het postkantoor van Oostakker te sluiten en dit in januari 2009.

Het betreft hier het kantoor dat niet alleen zorgt voor de postbediening van gans het dorp, maar waarvan ook druk gebruik gemaakt wordt door de niet onbelangrijke bedrijven die zich in de kanaalzone bevinden.

Het is bovendien ook zo dat de kanaaldorpen Desteldonk, Sint-Kruis-Winkel en Mendonk van het kantoor afhankelijk zijn.

Het is bijgevolg totaal onbegrijpelijk dat De Post ook tot de sluiting van dit zo strategisch gelegen kantoor over gaat.

Het Vlaams Belang protesteert dan ook met de nodige klem tegen deze beslissing.  Volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde zal ter zake in de Kamer minister Vervotte aan de tand voelen. In Oostakker zelf zal de partij niet alleen de bevolking, die nog van niets weet, van dit nefaste plan informeren, maar zal het Vlaams Belang ook protestacties op het getouw zetten.

Johan Deckmyn
Voorzitter Vlaams Belang Koepel Gent

N.a.v. bovenstaande persmedeling verscheen op 4 oktober het volgende in de media:

Postkantoor Oostakker sluit 
 
«De Post sluit begin volgend jaar het postkantoor van Oostakker op Oostakkerdorp eens er een nieuw Postpunt is.» Dat zegt woordvoerder Fred Lens in een reactie op een communiqué van het Vlaams Belang, als zou De Post in het geniep het kantoor willen sluiten. «De lijst met te sluiten kantoren staat op onze website», stelt Lens. «Van de 22 kantoren in Gent behouden we er 9. De overige 13 worden vervangen door 25 postpunten.» (JCG)
Het Laatste Nieuws / Gent-Wetteren-Lochristi

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...