Postkantoor van De Muide wordt toch gesloten

Tijdens de jongste gemeenteraadzitting lokte Francis Van den Eynde namens het Vlaams Belang een discussie uit over een unaniem door de gemeenteraad goedgekeurde motie. In deze motie werd geprotesteerd tegen de sluiting van een aantal Gentse postkantoren.

De federale regering heeft deze motie zonder meer naast zich neergelegd, ondanks het feit dat vice-eerste minister Freya Van den Bossche de betrokken tekst mee heeft goedgekeurd en dat eerste minster Verhofstadt nu ook deel uitmaakt van de Gentse gemeenteraad. In zijn antwoord liet burgemeester Termont verstaan dat er nog hoop was voor het postkantoor van De Muide. De Post had beloofd de nodige aandacht aan zijn argumentatie te besteden.

Eén en ander klonk Francis Van den Eynde niet echt geloofwaardig in de oren. Staatssecretaris Tuybens, net zoals Termont lid van de sp.a, had in de Kamer reeds meermaals verklaard dat de sluitingen definitief vaststonden. De sluiting van de Muide was enkel uitgesteld omdat men nog geen plaatsvervangend postpunt had gevonden.

Gisteren stelde Francis Van den Eynde in de Kamer aan staatssecretaris Tuybens hieromtrent een parlementaire vraag. Hij vroeg of het klopte dat de post van De Muide zou gered worden, en of dit ook gold voor een aantal andere met sluiting bedreigde postkantoren in het land. Het antwoord van de staatsecretaris liet aan duidelijkheid niets te wensen over. Alle sluitingen gaan door. Hierover is er nooit enige twijfel gerezen. Het is alleen zo dat bepaalde sluitingen uitgesteld werden omdat er nog geen postpunt in de buurt werd gevonden.

Conclusie : ofwel heeft burgemeester Termont de gemeenteraad iets op de mouw gespeld, ofwel heeft hij zichzelf iets laten wijsmaken. Wat er ook van zij, het Vlaams Belang zal tegen deze sluitingen blijven protesteren. Eerstdaags zal hieromtrent in Gent dan ook actie gevoerd worden.

Johan Deckmyn
Vlaams volksvertegenwoordiger, gemeenteraadslid en voorzitter Koepel Gent

Francis Van den Eynde, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, gemeenteraadslid en fractievoorzitter

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...