Peperdure schijn

De Arteveldestad is onvermoeibaar in de verspreiding van propaganda als gezelligste stad ter wereld. Het laatste voorbeeld is wel het Sint-Pietersstation. Het stadsbestuur prijst de schoonheid van het in ombouw zijnde station en de hele wegeninfrastructuur er rond in een niet-aflatende stroom van berichten. Maar rept met geen woord over het massale verzet van de bevolking tegen· de megalomane plannen die de hele buurt tussen de Krijgslaan, kleine ring en begin van de Kortrijksesteenweg bedreigen. De stad heeft van in den beginne toegegeven dat ze over die plannen slecht “gecommuniceerd” had, een eufemisme voor het manipuleren van de mensen en het door de strot duwen van het eigen gelijk. Vertelt burgemeester Termont: “Als de werken aan het Sint-Pietersstation voltooid zijn, zal Gent het Centraal Station van Antwerpen naar de kroon steken”, dit bij de voorstelling van de wandeltentoonstelling ‘Reis naar de Toekomst’. Deze expo toont aan de hand van acht grote 3D-beelden hoe het station er zal uitzien. De reizigers zullen wel nog een hele tijd geduld moeten oefenen, want de werkzaamheden zullen pas in 2020 helemaal voltooid zijn.

Aanvankelijk was 2016 vooropgesteld, maar zoals we ondertussen al gewoon zijn (hallo, Arteveldestadion?) blijven die dingen maar aanslepen. In elk geval is het buurtcomité “Buitensporig” niet overtuigd. Volgens “Buitensporig” wordt het nieuwe station een banaal en amateuristisch bouwwerk, een blokkendoos. De propagandamachine van de stad draait op volle toeren met de hulp van het stadsmarketingfonds. Dat fonds subsidieert initiatieven om sfeer te creëren. Gemeenteraadslid Kristina Colen (VB) gaf ons een overzicht van goedgekeurde dossiers. Het is een intrigerende lijst, vooral wat kost betreft, in euro natuurlijk. Ieder jaar gaat er zowat 350.000 euro naar het stadsmarketingfonds, de prijs van een comfortabele nieuwbouwwoning of van 14 gemiddelde jaarlonen. Het gaat hier wel om belastingsgeld. Horen de Gentenaars hier niet enige inspraak in te hebben?

Laatste nieuws: Bertje Anciaux bezorgt binnenkort nog 20,2 miljoen euro voor de Gentse cultuurhuizen. Daarmee redt hij vooral het zwaar verlieslatende Nederlands Toneel Gent en kan de stad via het marketingfonds nog meer ”vrienden” bedienen. Zolang Bertje onder de tanende bescherming van de socialisten staat, kan hij de Gentse socialistische vrienden van dienst blijven.
JAN BORLUUT
’t Pallieterke, 27 mei 2009

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...