Welkom op   www.vlaamsbelanggent.org

Putten in de weg

Vergadering van 23 januari 2017 Nummer: 2017_MV_00033 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Gabi De Boever: Putten in de weg en gevaarlijke bermen na het...

Geschenk voor Burgemeester

Geschenk in ruil voor publiciteit. Termont gaat opnieuw uit de bocht. Vlaams Belang interpelleert en dient na hervorming Deontologische Commissie hierover een klacht in....

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

JOHAN DECKMYN IS LIJSTTREKKER VOOR VLAAMS BELANG GENT IN 2018 ams Belang Koepel Gent kondigde Vlaams parlementslid en partijbestuurslid Ortwin Depoortere aan dat huidig...

Nieuwjaarsreceptie stad Gent

Vlaams Belang deelt opnieuw cartoon-kalenders uit op nieuwjaarsreceptie Stad Gent Kalender in het teken van de Optima-affaire Naar aanleiding van de nieuwjaarsreceptie van de...

Mug Helikopter in Oost-Vlaanderen

Naar aanleiding van de budgetbesprekingen in de Oostvlaamse provincieraad vroeg Christian Bauwens, provincieraadslid voor het Vlaams Belang, om een geldelijke tussenkomst voor deze helikopterdienst...

Nieuw dorpsplein in Oostakker

Het ontwerp van het nieuwe, toekomstige dorpsplein ziet er, op papier, mooi uit. Helaas heeft iedere medaille een keerzijde. Nu zijn om en rond...