Oppositie wil economische ommekeer

Bij de bespreking van de begroting 2009 in de provincieraad betoogde Jan Friers (Groen!) dat dit provinciebestuur dringend een economische omslag moet maken. Een leerstoel André Denys, aan de UGent of de Vlerick School voor Management, rond duurzaam ondernemen en groene economie kan daarbij helpen.

Jan Fiers vergeleek de deputatie met het orkest van de zinkende Titanic, dat blijft doorspelen en doet alsof er niets aan de hand is. “We blijven verder doorgaan op lang platgetreden paden. Wanneer gaan de gedeputeerden zich eindelijk eens milieuvriendelijk verplaatsen? Waarom moet het zo lang duren eer de eerste provinciale windmolens en zonnepanelen er komen?”

In gouverneur André Denys ziet Fiers wel een man van de verandering. “Ik stel daarom voor om een leerstoel in te richten, die naar hem genoemd wordt en gespijsd wordt door de provincie. Die kan dan managers opleiden die verder kijken dan winsten op korte termijn. Zij moeten het welzijn voor iedereen op het oog hebben en werken rond schone technologie en een koolstofarme economie.”

Tanguy Veys (VB) stelde vast dat de belastingen, onder het mom van een indexatie, blijven stijgen: van 116,5 naar 120 miljoen euro. Hij vond dat de deputatie helemaal niet goed bezig was. “Er gaat geld naar prestigeprojecten zonder provinciale meerwaarde, bijvoorbeeld de 10 miljoen euro voor de Waalse Krook in Gent. Men weet zich geen raad met zijn eigen patrimonium en de kloof tussen burger en provincie blijft immens groot”, betoogde hij.
HDR
Gazet van Antwerpen / Waasland

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...