Open brief aan minister Landuyt

Betreft: uitsluiting van de voorzitter van de commissie Infrastructuur van de Kamer en uitsluiting van het Vlaams Belang uit het debat verkeersveiligheid van deze namiddag, 12 maart 2007

Geachte heer minister,

Voor enkele weken ontving ik in mijn hoedanigheid van voorzitter van de commissie Infrastructuur van de Kamer een e-mailbericht van het BIVV. Er werd mij gemeld dat de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid op 12 maart, vandaag dus, zouden plaatsvinden. Tevens vroeg men mij die datum dan ook in mijn agenda te noteren. Toen ik op donderdag 8 maart nog geen uitnodiging ontvangen had en vernam dat dit ook het geval was voor volksvertegenwoordiger Jan Mortelmans, die eveneens voor het Vlaams Belang deel uitmaakt van de commissie Infrastructuur, begon ik te vermoeden dat er wel eens wat meer aan de hand zou kunnen zijn. Ik slaagde erin een uitnodiging op de kop te tikken en zag mijn vermoeden bevestigd.

Er werd in het programma van de Staten-Generaal een politiek debat voorzien waarop alle partijen uitgenodigd werden, behalve het Vlaams Belang. Zelfs Groen! werd niet vergeten. Die partij is weliswaar niet vertegenwoordigd in het federaal parlement, maar mag toch een gemeenteraadslid sturen. Een kort onderzoek stelde mij in staat te weten te komen dat onze uitsluiting gebeurde in opdracht van het kabinet van de minister van Mobiliteit.

Dit komt erop neer dat u een federale regeringsinstelling, waarvan per definitie verwacht mag worden dat ze politiek neutraal is, misbruikt voor vunzige politieke spelletjes, zoals het doen toepassen van het cordon sanitaire.

Dit is ongehoord. Ik ben reeds jarenlang voorzitter van de commissie Infrastructuur en heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik hoop dat u beseft, mijnheer de minister, dat de politiek van uitschakeling van een belangrijke oppositiepartij, die u zelfs oplegt aan administratie en diensten, perfect thuishoort in totalitaire systemen, maar voor een democratie totaal ongepast is. Met het verwijderen van een belangrijke oppositiepartij uit een debat omtrent verkeersveiligheid toont u aan dat dit laatste voor u veel minder belangrijk is dan een afrekening met politieke tegenstanders. Fraai is dit niet.

Met beleefde groeten,

Francis Van den Eynde,
Volksvertegenwoordiger en Voorzitter Commissie Infrastructuur van de Kamer.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...