Oost-Vlaamse deputatie weigert elke solidariteit met Tibet

140 doden geen reden voor tijdelijke opschorting contacten met China
Vlaams Belang nodigt Dalai Lama zelf uit om bezoek te brengen aan Oost-Vlaanderen

Het Vlaams Belang is al zeer vaak tussengekomen in de provincieraad om te eisen dat de provincie haar economische en culturele contacten met China als breekijzer zou gebruiken om meer respect af te dwingen voor de mensenrechten, de democratie en de burgerlijke vrijheden, in het bijzonder de godsdienstvrijheid, en dit niet alleen in Tibet, maar in heel China.

In de marge daarvan hebben we ook herhaaldelijk gewezen op andere misbruiken die in China schering en inslag zijn , zoals de diefstal van patenten, dumpingpolitiek, kinderarbeid, slavenarbeid en het negeren van alle denkbare normen inzake milieu en sociale bescherming. Maar de deputatie weigerde steevast daarop in te gaan. Men wilde of durfde zelfs geen protestbrief schrijven om bepaalde wantoestanden aan te klagen.

Nu de onderdrukking van Tibet opnieuw de voorpagina’s haalt, legde het Vlaams Belang deze eisen natuurlijk opnieuw op tafel. Wij vroegen enkele zeer eenvoudig en vanzelfsprekende maatregelen:
– de opschorting van de betrekkingen met China tot de repressie in Tibet is beëindigd en er ernstige onderhandelingen zijn begonnen over autonomie of onafhankelijkheid voor het bezette land
– een openlijke steunbetuiging aan de Dalai Lama en via hem dus aan alle Tibetanen
– een uitnodiging aan de Dalai Lama om onze provincieraad te bezoeken
– een erkenning dat het huidige beleid van appeasement tegenover China heeft gefaald, en dat economische contacten niet automatisch leiden tot meer democratie of een betere naleving van de mensenrechten.

Maar de deputatie van CD&V, Open VLD en SP.a weigerde ook maar één van die voorstellen in te gaan. Zij willen zelfs geen symbolische daad stellen om tegen de wreedheden in Tibet te protesteren. Voor hen mogen de Chinezen gewoon verdergaan met hun bloedige repressie. Het blijft gewoon “business as usual”.

Gedeputeerde De Buck (Open VLD) deed slechts één schijnbare toegeving: hij wilde de Dalai Lama niet uitnodigen, maar àls de Dalai Lama ooit naar Gent zou komen, dan is de deputatie bereid hem officieel te ontvangen. Het zou er nog maar aan ontbreken…

Vermits de Dalai Lama natuurlijk nooit onuitgenodigd naar Gent zal komen, is dat uiteraard een lege doos. Het Vlaams Belang zal de deputatie aan haar woord houden en zelf de Dalai Lama uitnodigen. We zijn benieuwd welke uitvluchten de deputatie dan zal verzinnen…

De partijen in de meerderheid noemen zichzelf “democratisch”, en zij beweren voortdurend dat zij de mensenrechten als het hoogste goed beschouwen. Maar in hun beleid is daar niets van te merken.

Marc Joris
Provincieraadslid

Tanguy Veys
Fractievoorzitter provincieraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...