Onze raadsleden en de Gentse Buffalo supporters

De raadsleden van het Vlaams Belang dragen K.A.A. Gent en haar supporters een warm hart toe. Dit jaar waren onze mandatarissen aanwezig tijdens de nieuwjaarsreceptie van de supportersfederatie waar door de voorzitter, de krijtlijnen voor het komende jaar op sportief vlak werden belicht en door schepen Peeters, uitleg werd gegeven over de bouw van het nieuwe Arteveldestadion. Hij dankte ook uitvoerig de supporters voor hun blijvende enthousiaste steun aan de voetbalploeg.
Op de foto herkent u onze raadsleden Geert De Jaeger en Kristina Colen die mee van de voetbalsfeer genieten.
We wensen alle spelers en supporters van K.A.A. Gent een succesvol jaar toe!

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...