Ontmoeting met Stedelijke Seniorenraad

Op 21 maart ontving onze OCMW-fractie de voorzitter en secretaris van de Stedelijke Seniorenraad.

De voorzitter stelde de Seniorenraad voor aan onze raadsleden. Hierbij kwamen verschillende klachten aan het licht, waaronder het niet als volwaardig orgaan beschouwd te worden door de Stad Gent.

Het vele lobbywerk van voorzitter Sleeuwaert heeft ondertussen z’n vruchten afgeworpen en een afsprakennota tussen Stad Gent, OCMW Gent en de Stedelijke Seniorenraad werd intussen opgemaakt waarin de verzuchtingen van deze laatste worden behandeld.

We wensen de Stedelijke Seniorenraad dan ook een verder parcours zonder hindernissen toe.

Op 21 maart ontving onze OCMW-fractie de voorzitter en secretaris van de Stedelijke Seniorenraad.

De voorzitter stelde de Seniorenraad voor aan onze raadsleden. Hierbij kwamen verschillende klachten aan het licht, waaronder het niet als volwaardig orgaan beschouwd te worden door de Stad Gent.

Het vele lobbywerk van voorzitter Sleeuwaert heeft ondertussen z’n vruchten afgeworpen en een afsprakennota tussen Stad Gent, OCMW Gent en de Stedelijke Seniorenraad werd intussen opgemaakt waarin de verzuchtingen van deze laatste worden behandeld.

We wensen de Stedelijke Seniorenraad dan ook een verder parcours zonder hindernissen toe.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...