Oneigenlijk gebruik van subsidies bij F.C. AVRASYA

Volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde heeft in de Kamer Christian Dupont, Minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, aan de tand gevoeld over het wanbeheer en het oneigenlijk gebruik van federale subsidies door de allochtone voetbalclub VZW F.C. Avrasya (zie onze eerdere Persmededeling d.d. 27/02/2008 over het antwoord van schepen Peeters op de vraag van gemeenteraadslid Kristina Colen).

Minister Dupont kon de beschuldigingen betreffende het wanbeleid enkel beamen. Hij stelde dat deze subsidies verdeeld werden via het Federaal Impulsfonds in opdracht van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. De Minister bevestigde aan Francis Van den Eynde dat deze gelden teruggevorderd kunnen worden. Dit zou echter pas mogelijk zijn nadat er overleg gepleegd is tussen het Federaal Impulsfonds, het Gentse Stadsbestuur en de Vlaamse Regering. Het geld is immers initieel van deze laatste instantie afkomstig.

De Minister kon echter niet zeggen of dit overleg al gepland is en wanneer het zou doorgaan.

Het Vlaams Belang had één en ander al voorzien. Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn heeft dan ook al een vraag over deze zaak bij de Vlaamse Regering ingediend. Daarenboven zal gemeenteraadslid Kristina Colen maandag e.k. tijdens het vragenuurtje van de Gentse gemeenteraad schepen Peeters over deze zaak ondervragen.

Het spreekt voor zich dat volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde dit dossier op federaal niveau op de voet blijft volgen. Hij zal deze zaak na Pasen wanneer de nieuwe regering is aangetreden bij de dan bevoegde minister aankaarten.

Voor nadere informatie:
Francis Van den Eynde 0477/426.525
Johan Deckmyn 0476/269.738
Kristina Colen 0496/761.160

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...