Onderwijsbeleid in Gent wordt met de dag gekker

Het is ongetwijfeld zo dat indien er een Nobelprijs voor fransdolheid zou bestaan, deze dit jaar aan het onderwijsbeleid van de Stad Gent zou worden toegekend.

Wij hebben nu al een aantal kleuterscholen waar kindertjes gedeeltelijk in het Frans worden aangepakt. Nu wordt er weer een stap verder gezet. Vanaf volgend schooljaar zullen de leerlingen van één van de scholen die nu reeds gedeeltelijk verfranst zijn, één of verscheidene keren per week lessen moeten volgen in een Franstalige school. Daar Franstalige scholen op dit ogenblik in Vlaanderen wettelijk niet kunnen gesubsidieerd worden, werd er niets beter op gevonden dan de wettelijke bepalingen te omzeilen door het op een akkoord te gooien met het “Collège Français de Gand” dat rechtstreeks van de Franse staat afhangt en waar de leraars allemaal uit Frankrijk afkomstig zijn en uitsluitend over Franse diploma’s beschikken.

Het ligt voor de hand dat maatregelen van deze aard de zo moeilijk bevochten Nederlandse ééntaligheid van Vlaanderen steeds meer in het gedrang brengen. Er kan bovendien sterk getwijfeld worden aan de pedagogische waarde van dit soort onderwijssysteem. De ervaring leert ons immers dat wie een vreemde taal op degelijke wijze wil aanleren eerst de eigen moedertaal goed onder de knie moet hebben. Zoniet wordt men geconfronteerd met het fenomeen waarvoor in Vlaanderen de naam “verbeulemansing” werd uitgevonden.

Gemeenteraadslid Wis Versyp, die er dertig jaar onderwijservaring heeft opzitten, zal dan ook in opdracht van de Vlaams Belangfractie tijdens de e.v. zitting van de Commissie Onderwijs Schepen Coddens omtrent één en ander aan de tand voelen.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...