Onbereikbaar Gent

In versneld tempo trekken grote kantoren en instellingen de stad Gent uit. De post gaat weg aan het Sint-Pietersstation. De belastingen verlaten het gebouw aan de Poel. De christelijke ziekenfondsen trekken weg uit dezelfde omgeving, Bond Moyson verlaat de Vrijdagmarkt… Ook de brandweer verhuist uit de Academiestraat naar een nieuwe kazerne aan de Nieuwe Vaart (een kazerne in het stadscentrum is niet meer houdbaar).

Al deze dienstverlenende functies verhuizen naar de rand van de stad waar ze gemakkelijker bereikbaar zijn met de wagen en ze doen dit juist omdat in het stadscentrum het verkeer vastloopt. Deze leegloop betekent ook dat honderden bedienden en andere werknemers geen klant meer zijn in handelszaken en eethuisjes rond hun vroegere werkplek.

Op de uittocht van de kantoren volgt wellicht een stopzetten van een aantal kleine handelszaken. Handelszaken die het nu ook al moeilijk hebben maar waarvan de sluiting niet zo opvallend de kranten haalt. Veel van deze nieuwe vestigingsplaatsen aan de stadsrand zijn moeilijker te bereiken met het openbaar vervoer.

Zo zullen een aantal werknemers die nu nog met de tram of bus naar hun werk komen verplicht zijn om hun auto te gebruiken. Zij zullen tijdens de spitsuren de files staduitwaarts versterken en waarschijnlijk hun boodschappen doen in de commerciële centra aan de uitvalswegen.

Het beleid van het stadsbestuur is erop gericht het autoverkeer naar de stad te ontmoedigen. De vraag is wel of dit kan zonder de activiteiten in het stadscentrum zelf te verstikken.

Kristina Colen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...