Omwille van de electorale smeer likt de socialistische kat de islamitische kandeleer

Eind vorig jaar kwamen we te weten dat het Gentse schepencollege geen graten zag tegen het dragen van de islamitische hoofddoek door ambtenaren tijdens de diensturen. De deontologische code van het stadspersoneel voorziet nochtans dat de ambtenaren zowel op politiek als op religieus vlak zich neutraal moeten opstellen. Een interpellatie drong zich dus op en fractieleider Francis Van den Eynde kwam verschillende keren op de zaak terug, maar tevergeefs. Het stadsbestuur bleef bij zijn standpunt.

Tijdens de gemeenteraadszitting van mei jl. diende hij dan ook een motie in om de islamitische hoofddoeken tijdens de diensturen te laten verbieden. De burgemeester zat kennelijk met de zaak verveeld en vroeg hem het initiatief tot in het najaar uit te stellen. Termont zou dan een speciale bijeenkomst van de gemeenteraadsleden bijeenroepen om het dossier ‘grondig te bespreken’. De bedoeling was uiteraard te vermijden dat het debat op de vooravond van de verkiezingen zou plaatsvinden. Het antwoord van Van den Eynde was toen: ‘Ik wil op uw voorstel wel ingaan maar op voorwaarde dat u de hoofddoeken tot dan laat verbieden’. Vanzelfsprekend kon hier voor Termont geen sprake van zijn, wat had u gedacht… Om de discussie uit de weg te gaan liet hij dan ook door de meerderheid een voorstel van uitstel goedkeuren.

Het toen beloofde debat zal tijdens een bijzondere vergadering van gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden op 5 november doorgaan. Daar het geen officiële gemeenteraadszitting is, zal stemmen die avond niet kunnen. Dit heeft alles te maken met het feit dat ondertussen vernomen werd dat de partijen die het college vormen over dit dossier sterk verdeeld zijn. De Open VLD zou immers voor het verbod gewonnen zijn terwijl de socialisten dit niet willen. Het zou bovendien zo zijn dat de christendemocraten op dezelfde lijn staan als het Vlaams Belang en de liberalen. Dus voor het verbod. Indien dit allemaal klopt zou Termont niet alleen geconfronteerd worden met een meerderheid die over dit delicaat dossier politiek verdeeld is, maar loopt hij bovendien het risico tegen een alternatieve meerderheid de duimen te moeten leggen. Met de bijzondere bijeenkomst van 5 november probeert hij dus uitstel van executie te krijgen. Voor het Vlaams Belang niet gelaten.

Eind november legt Van den Eynde namens de partij aan de gemeenteraad een voorstel van besluit voor om het verbod op hoofddoeken te eisen. Iedereen zal dan kleur moeten bekennen. Als dit tot een nederlaag van de socialisten zou leiden, zoveel te beter.

Tot slot nog dit: de socialisten van Gent nemen in deze zaak een zeer eigenaardige houding aan. Meer dan ergens anders hebben zij zich in de Arteveldestad steeds militant vrijzinnig opgesteld. Zij hielden het nog altijd bij de uitspraak van Marx dat godsdienst opium voor het volk is. In het prille begin van de jaren ’90 hebben zij de kruisbeelden uit stedelijke zalen laten verwijderen. Enkele jaren later deelden de kruisbeelden die op de lijkwagens stonden hetzelfde lot. Dit alles omwille van de ‘religieuze neutraliteit’. Voor hen is het islamitische hemd echter behoorlijk nader dan de christelijke rok. Maar ja, de overwinning van hun partij bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was dan ook voornamelijk te danken aan het etnisch stemmen van een grote meerderheid van de islamitische migranten op de allochtone kandidaten van de SP.A-lijst. Dit verklaart waarom bijna één op drie van de socialistische verkozenen in de Gentse gemeenteraad van Turkse origine is. Hiermede was de SP.A van de Arteveldestad niet aan haar proefstuk toe. Tijdens de vorige legislatuur liet ze zelfs een imam tot kamerlid verkiezen. Merkwaardige evolutie toch vanwege die vroegere vaak fanatieke vrijzinnigen. Omwille van de electorale smeer, likt de socialistische kat de islamitische kandeleer.

Eind vorig jaar kwamen we te weten dat het Gentse schepencollege geen graten zag tegen het dragen van de islamitische hoofddoek door ambtenaren tijdens de diensturen. De deontologische code van het stadspersoneel voorziet nochtans dat de ambtenaren zowel op politiek als op religieus vlak zich neutraal moeten opstellen. Een interpellatie drong zich dus op en fractieleider Francis Van den Eynde kwam verschillende keren op de zaak terug, maar tevergeefs. Het stadsbestuur bleef bij zijn standpunt.

Tijdens de gemeenteraadszitting van mei jl. diende hij dan ook een motie in om de islamitische hoofddoeken tijdens de diensturen te laten verbieden. De burgemeester zat kennelijk met de zaak verveeld en vroeg hem het initiatief tot in het najaar uit te stellen. Termont zou dan een speciale bijeenkomst van de gemeenteraadsleden bijeenroepen om het dossier ‘grondig te bespreken’. De bedoeling was uiteraard te vermijden dat het debat op de vooravond van de verkiezingen zou plaatsvinden. Het antwoord van Van den Eynde was toen: ‘Ik wil op uw voorstel wel ingaan maar op voorwaarde dat u de hoofddoeken tot dan laat verbieden’. Vanzelfsprekend kon hier voor Termont geen sprake van zijn, wat had u gedacht… Om de discussie uit de weg te gaan liet hij dan ook door de meerderheid een voorstel van uitstel goedkeuren.

Het toen beloofde debat zal tijdens een bijzondere vergadering van gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden op 5 november doorgaan. Daar het geen officiële gemeenteraadszitting is, zal stemmen die avond niet kunnen. Dit heeft alles te maken met het feit dat ondertussen vernomen werd dat de partijen die het college vormen over dit dossier sterk verdeeld zijn. De Open VLD zou immers voor het verbod gewonnen zijn terwijl de socialisten dit niet willen. Het zou bovendien zo zijn dat de christendemocraten op dezelfde lijn staan als het Vlaams Belang en de liberalen. Dus voor het verbod. Indien dit allemaal klopt zou Termont niet alleen geconfronteerd worden met een meerderheid die over dit delicaat dossier politiek verdeeld is, maar loopt hij bovendien het risico tegen een alternatieve meerderheid de duimen te moeten leggen. Met de bijzondere bijeenkomst van 5 november probeert hij dus uitstel van executie te krijgen. Voor het Vlaams Belang niet gelaten.

Eind november legt Van den Eynde namens de partij aan de gemeenteraad een voorstel van besluit voor om het verbod op hoofddoeken te eisen. Iedereen zal dan kleur moeten bekennen. Als dit tot een nederlaag van de socialisten zou leiden, zoveel te beter.

Tot slot nog dit: de socialisten van Gent nemen in deze zaak een zeer eigenaardige houding aan. Meer dan ergens anders hebben zij zich in de Arteveldestad steeds militant vrijzinnig opgesteld. Zij hielden het nog altijd bij de uitspraak van Marx dat godsdienst opium voor het volk is. In het prille begin van de jaren ’90 hebben zij de kruisbeelden uit stedelijke zalen laten verwijderen. Enkele jaren later deelden de kruisbeelden die op de lijkwagens stonden hetzelfde lot. Dit alles omwille van de ‘religieuze neutraliteit’. Voor hen is het islamitische hemd echter behoorlijk nader dan de christelijke rok. Maar ja, de overwinning van hun partij bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was dan ook voornamelijk te danken aan het etnisch stemmen van een grote meerderheid van de islamitische migranten op de allochtone kandidaten van de SP.A-lijst. Dit verklaart waarom bijna één op drie van de socialistische verkozenen in de Gentse gemeenteraad van Turkse origine is. Hiermede was de SP.A van de Arteveldestad niet aan haar proefstuk toe. Tijdens de vorige legislatuur liet ze zelfs een imam tot kamerlid verkiezen. Merkwaardige evolutie toch vanwege die vroegere vaak fanatieke vrijzinnigen. Omwille van de electorale smeer, likt de socialistische kat de islamitische kandeleer.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...