Omstreden stadslogo houdt stand

Een voorstel om een nieuw stadslogo uit te werken, werd in de Gentse gemeenteraad verworpen.
Gemeenteraadslid Filip Van Laecke (CD&V) stelde dat het stadsbestuur van Gent geen rekening hield met de kritiek op het logo. ‘Een logo dat niet weergeeft wat de identiteit van Gent is’, zei hij. Christina Coolen (Vlaams Belang) sloot zich daarbij aan en zei dat het helemaal niet weergaf wat de studie van het bureau Berenschot als kenmerken van Gent naar voren had geschoven. ‘Voor 200.000euro verwacht je iets weer’, zei ze. Bram Vandekerckhove (Groen!) verzet zich gewoon tegen citymarketing. ‘De stad is geen waspoeder, moet zich niet verkopen’, zei hij.

Burgemeester Daniël Termont (SP.A) gaf een uitvoerige repliek op alle tussenkomsten. Hij betwijfelde of de kritiek ‘massaal’ was. Hij relativeerde ook de kritiek. ‘Met elk logo heb je problemen.’

‘Dat dubbelepunt is juist goed gevonden. Het visualiseert mooi dat Gent van alles kan zijn en iedereen kan het zelf invullen. Gent is echt en gelaagd. De kleine g wijst op een bescheiden Gent. De kleur zal niet alleen blauw zijn. Alle kleuren zijn mogelijk. Ook kan elke Gentenaar het logo gebruiken. Dit logo is maar het topje van de ijsberg. Het past in een volledig promotieplan’, zegt Termont. (kvk)
De Standaard, Oost-Vlaanderen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...