Ommegang stroppendragers

Een tijdje geleden diende Francis Van den Eynde een schriftelijke vraag in omtrent de jaarlijkse omgang van de stroppendragers.

Dit jaar was het immers fout gelopen op het Veerleplein. De mensen die naar hier waren afgezakt, waren er aan voor de moeite aangezien ze niks van het hele gebeuren konden verstaan omdat er geen geluidsinstallatie was voorzien.

Ook het zingen van het Gents “volkslied” viel een beetje in het water omdat vele mensen dit lied niet kennen.

Francis Van den Eynde stelde hieromtrent een vraag aan schepen Termont en het antwoord willen we jullie niet onthouden! Het is namenlijk een bewijs van het feit dat wij door druk te zetten op het bestuur vaak positieve veranderingen kunnen doorvoeren, zelfs in de oppositie. Het Vlaams Belang zit niet stil en blijft onvolkomenheden van het bestuur aanklagen. Met succes zo blijkt deze keer!

Het antwoord van schepen Daniël Termont
In navolging van uw vragen inzake de “Rondgang van de Gilde van de stroppendragers”, per brief dd. 6 september 2005, volgende informatie. Na ruggespraak met de dienst Feestelijkheden werd me meegedeeld dat er tot heden nog nooit geluidsversterking werd voorzien aan het eindpunt van de stoet (Gravensteen). We zullen niet nalaten om dit tijdens de evaluatie mee te nemen en na te gaan of we hiervoor voldoende financiële middelen kunnen vrijmaken. We zullen tevens organisatorisch het nodige doen om de suggestie te onderzoeken.
Wat uw tweede vraag betreft aangaande het uitdelen van de tekst van “Klokke Roeland”, zullen we het nodige doen. De tekst zal dan ook op het E. Braunplein worden uitgedeeld. Beide punten zullen worden geagendeerd tijdens het eertskomend overleg ter voorbereiding van de “rondgang 2006”.
In hoop u met deze van dienst te zijn geweest, verblijf ik inmiddels, met alle achting Daniël Termont

Een tijdje geleden diende Francis Van den Eynde een schriftelijke vraag in omtrent de jaarlijkse omgang van de stroppendragers.

Dit jaar was het immers fout gelopen op het Veerleplein. De mensen die naar hier waren afgezakt, waren er aan voor de moeite aangezien ze niks van het hele gebeuren konden verstaan omdat er geen geluidsinstallatie was voorzien.

Ook het zingen van het Gents “volkslied” viel een beetje in het water omdat vele mensen dit lied niet kennen.

Francis Van den Eynde stelde hieromtrent een vraag aan schepen Termont en het antwoord willen we jullie niet onthouden! Het is namenlijk een bewijs van het feit dat wij door druk te zetten op het bestuur vaak positieve veranderingen kunnen doorvoeren, zelfs in de oppositie. Het Vlaams Belang zit niet stil en blijft onvolkomenheden van het bestuur aanklagen. Met succes zo blijkt deze keer!

Het antwoord van schepen Daniël Termont
In navolging van uw vragen inzake de “Rondgang van de Gilde van de stroppendragers”, per brief dd. 6 september 2005, volgende informatie. Na ruggespraak met de dienst Feestelijkheden werd me meegedeeld dat er tot heden nog nooit geluidsversterking werd voorzien aan het eindpunt van de stoet (Gravensteen). We zullen niet nalaten om dit tijdens de evaluatie mee te nemen en na te gaan of we hiervoor voldoende financiële middelen kunnen vrijmaken. We zullen tevens organisatorisch het nodige doen om de suggestie te onderzoeken.
Wat uw tweede vraag betreft aangaande het uitdelen van de tekst van “Klokke Roeland”, zullen we het nodige doen. De tekst zal dan ook op het E. Braunplein worden uitgedeeld. Beide punten zullen worden geagendeerd tijdens het eertskomend overleg ter voorbereiding van de “rondgang 2006”.
In hoop u met deze van dienst te zijn geweest, verblijf ik inmiddels, met alle achting Daniël Termont

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...