Officieel stadsmagazine van Gent is partijdig

We zullen het geweten hebben: volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen en deze zorgen nu al voor een zekere koortsachtigheid bij de partijen van de huidige meerderheid.

Zo vinden we in het novembernummer van het stadsmagazine Gent, dat door het college uitgegeven wordt, een foto van de heer Schelstraete (VLD-er en dus lid van de meerderheid) met de mededeling dat hij de overleden schepen Chantal Claeys in de gemeenteraad zal vervangen.

Opvallend is wel dat de vervanging van twee Vlaams Belanggemeenteraadsleden, die tijdens deze legislatuur overleden zijn, nooit in het stadsmagazine aangekondigd werd en dat er dus ook nooit een foto verscheen van de nieuwkomers Gabi De Boever en Marc Joris.

Francis Van den Eynde, voorzitter van de gemeenteraadsfractie van het Vlaams Belang, protesteerde met een schriftelijke vraag tegen deze gang van zaken bij de burgemeester en gaat na of er hier geen sprake is van een overtreding van de anti-discriminatiewetgeving.

Hoogachtend, Kristina Colen
Voorzitster Vlaams Belang afdeling Gent

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...