Nieuwe deontologische code maat voor niets

Deputatie vergroot machtsgreep op provincieraad nog

Op de zitting van 10 oktober 2007 keurde de provincieraad een deontologische code voor raadsleden goed. Deze code bevat een groot aantal onvolkomenheden. Een groot deel van de artikelen werd letterlijk overgenomen van een soortgelijke deontologische code die in 1999 in Antwerpen werd goedgekeurd, toen nog in het kader van “nieuwe politieke cultuur”. De code is zeer betuttelend en op sommige punten nodeloos detaillistisch. Op andere punten zijn de formuleringen dan weer zo algemeen dat ze voor zeer verschillende interpretaties vatbaar zijn. Vele artikels zijn overbodig, omdat ze overlappen met artikels uit het strafrecht. Als iets wettelijk verboden is, moet het dan nog eens extra verboden worden in een deontologische code?

Men omschrijft wel wat er volgens de deontologie kan en niet kan, maar nergens wordt vastgelegd wat de eventuele sancties zullen zijn. Dat zal achteraf nog ingevuld moeten worden. Wie de code overtreedt, zal beoordeeld en eventueel gesanctioneerd worden door het Uitgebreid Bureau. Hier heeft de meerderheid een onevenredig grote greep op de besluitvorming. Het Uitgebreid Bureau telt 21 leden, maar daarvan behoren er slechts 2 tot de oppositie. Men kan dus nu reeds met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voorspellen dat deontologische fouten van raadsleden van de meerderheid met de mantel van de politieke liefde toegedekt zullen worden, en dat alleen raadsleden van de oppositie veroordeeld en eventueel gesanctioneerd zullen worden. Dit zal in niets op een neutrale en onpartijdige rechtbank lijken. Hier zullen raadsleden en gedeputeerden oordelen over hun politieke tegenstanders en rivalen. Hoopt men echt dat men op die manier tot eerlijke en geloofwaardige beslissingen kan komen?

Het Vlaams Belang heeft dan ook tegen deze code met klem geprotesteerd, maar ondanks de reeks aan amendementen (zie bijlage) werd deze slechte code toch door de provincieraad goedgekeurd.

Tanguy Veys
Fractievoorzitter provincieraad

Deputatie vergroot machtsgreep op provincieraad nog

Op de zitting van 10 oktober 2007 keurde de provincieraad een deontologische code voor raadsleden goed. Deze code bevat een groot aantal onvolkomenheden. Een groot deel van de artikelen werd letterlijk overgenomen van een soortgelijke deontologische code die in 1999 in Antwerpen werd goedgekeurd, toen nog in het kader van “nieuwe politieke cultuur”. De code is zeer betuttelend en op sommige punten nodeloos detaillistisch. Op andere punten zijn de formuleringen dan weer zo algemeen dat ze voor zeer verschillende interpretaties vatbaar zijn. Vele artikels zijn overbodig, omdat ze overlappen met artikels uit het strafrecht. Als iets wettelijk verboden is, moet het dan nog eens extra verboden worden in een deontologische code?

Men omschrijft wel wat er volgens de deontologie kan en niet kan, maar nergens wordt vastgelegd wat de eventuele sancties zullen zijn. Dat zal achteraf nog ingevuld moeten worden. Wie de code overtreedt, zal beoordeeld en eventueel gesanctioneerd worden door het Uitgebreid Bureau. Hier heeft de meerderheid een onevenredig grote greep op de besluitvorming. Het Uitgebreid Bureau telt 21 leden, maar daarvan behoren er slechts 2 tot de oppositie. Men kan dus nu reeds met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid voorspellen dat deontologische fouten van raadsleden van de meerderheid met de mantel van de politieke liefde toegedekt zullen worden, en dat alleen raadsleden van de oppositie veroordeeld en eventueel gesanctioneerd zullen worden. Dit zal in niets op een neutrale en onpartijdige rechtbank lijken. Hier zullen raadsleden en gedeputeerden oordelen over hun politieke tegenstanders en rivalen. Hoopt men echt dat men op die manier tot eerlijke en geloofwaardige beslissingen kan komen?

Het Vlaams Belang heeft dan ook tegen deze code met klem geprotesteerd, maar ondanks de reeks aan amendementen (zie bijlage) werd deze slechte code toch door de provincieraad goedgekeurd.

Tanguy Veys
Fractievoorzitter provincieraad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...