Neutraliteit voor alles

Waarom het hoofddoekdebat de Gentse gemeenteraad verdeelt

Debat komt er op vraag van Vlaams Belang. Gentse meerderheid (SP.A-Open VLD) verdeeld. Debat kan Gentenaars tegen elkaar opzetten.

Dit symbooldossier kan de goede verstandhouding in het gedrang brengen De Gentse gemeenteraad buigt zich vanavond over de vraag of ambtenaren religieuze of ideologische symbolen mogen dragen.

Het debat kwam er op vraag van het Vlaams Belang. Het is de partij vooral vooral om de islamitische hoofddoek te doen. ’Nog nooit kreeg ik een negatieve opmerking over mijn hoofddoek’, zegt Hemmat Moustafa. Ze is freelance tolk bij politie en justitie in Gent. ’Ik krijg wel de vraag waarom ik er belang aan hecht. Het is me niet zozeer om mijn geloof te doen. De hoofddoek is een manier om me te kleden en geeft me een veilig gevoel.’Hemmat Moustafa groeide op in Egypte, van haar ouders mocht ze geen hoofddoek dragen. Toen ze huwde, besliste ze zelf. Haar man is een Belg, voor hem is het geen punt. ’Wat is er in ’s hemelsnaam storend aan een hoofddoek’, vraag ze zich af. ’Er zijn toch veel nijpender problemen om aan te pakken?’De stad Gent heeft maar enkele personeelsleden die een hoofddoek dragen. ’Nergens levert dat problemen op, daarom besliste het college aanvankelijk dat een discussie overbodig was’, zegt Tom Balthazar (SP.A), schepen van Milieu en Sociale Zaken. Hij heeft ook het integratiebeleid onder zijn hoede.

In het kielzog van het Antwerpse verbod, dat er in het voorjaar kwam, drong Vlaams Belang ook in Gent aan op het verbieden van islamitische hoofddoeken. ’Vandaar het debat van vanavond. Het is voor ons onaanvaardbaar om er één godsdienst uit te pikken, het debat zal dus handelen over het dragen van alle religieuze, levensbeschouwelijke of ideologische symbolen’, aldus Tom Balthazar. Het is een themavergadering, ook de OCMW-raadsleden zijn uitgenodigd.

Een stemming komt er vanavond niet. Wel kan een politieke fractie daarop aandringen in een latere gemeenteraadszitting, wellicht die van 26 en 27 november. Vlaams Belang stuurt daar alvast op aan. Het is koffiedik kijken wat het resultaat zal zijn, want de meningen zijn verdeeld. Ook de coalitiepartners Open VLD en SP.A-Spirit zitten namelijk niet op dezelfde lijn. Open VLD is gewonnen voor het idee van een verbod. Christophe Peeters (Schepen van Financiën, Open VLD): ’Ik ben voorstander van een verbod vanwege de neutraliteit. Een hoofddoek dragen mag niet aan het loket, maar ook niet op andere plaatsen. Maar we laten iedereen vrij om zelf een standpunt in te nemen, omdat het een ethische kwestie is.’SP.A’er Tom Balthazar is duidelijk tegen: ’Een ambtenaar moet op een neutrale manier zijn functie uitoefenen’, zegt hij, ’maar neutraliteit is geen steriel begrip. We wonen in een stad met verschillende nationaliteiten, we moeten leren omgaan met diversiteit. Positieve voorbeelden zijn er genoeg, denk maar aan een verpleegster met hoofddoek die een bejaarde prima verzorgt.’ Dit gezegd zijnde legt ook de SP.A geen partijstandpunt op. ’Iedereen mag vrij zijn mening vertolken’, zegt Balthazar. ’Uit overleg binnen de fractie bleek alvast dat de meerderheid tegen een verbod op de hoofddoek is.’Ook de oppositie reageert niet eensgezind. CD&V is voorstander van een verbod. ’Iedereen mag vrij zijn geloof kiezen’, vindt Filip Van Laecke (CD&V Gent). ’Precies daarom moet de overheid zich neutraal opstellen. Onze fractie zal met één stem spreken.

Dat zal ook de fractie van Vlaams Belang doen. Francis Van den Eynde: ’We willen een verbod op het dragen van elk ostentatief religieus symbool, zoals de islamitische hoofddoek, vanwege de neutraliteit. We hebben een motie klaar voor de volgende gemeenteraad.’ Groen! en Spirit zijn tegen. Meryem Kaçar (Groen!) ’Allochtone vrouwen moeten zelf kunnen beslissen. Een hoofddoek maakt vaak deel uit van de identiteit en is meer dan een religieus symbool. De overheid moet toezien op een correcte dienstverlening.’ Annelies Storms (Spirit) voegt daaraan toe: ’We pleiten voor een actief pluralisme waarbij iedereen zijn religie mag laten zien. Het gaat om een schijnprobleem.’De kwestie verdeelt dus meerderheid én oppositie in de Gentse gemeenteraad, maar Tom Balthazar is vooral bezorgd omdat dit volgens hem overtrokken debat de Gentenaars tegen elkaar op dreigt te zetten. ’De allochtone gemeenschap voelt het aan alsof het tegen hun cultuur en tradities is gericht. Ik heb verschillende migrantenorganisaties om een advies gevraagd via het steunpunt Agora.’Ridvan Can is coördinator van de Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen, en aangesloten bij Agora. ’Wij zijn tegen een verbod. Dit symbooldossier kan verstrekkende gevolgen hebben en de goede verstandhouding in het gedrang brengen. En wat als nu ook bedrijven voor een verbod zullen pleiten?’Er is tot slot ook een juridisch obstakel. Tom Balthazar: ’Stel dat er toch een verbod komt, dan is het juridisch niet duidelijk wat er moet gebeuren met de ambtenaren die een hoofddoek dragen. Bij hun aanwerving werd immers niets gezegd over het al dan niet dragen van die hoofddoek.’
Hilde Pauwels is medewerkster van De Standaard.Elke dag beantwoordt de redactie een actuele vraag. www.standaard.be/analyse
De Standaard, Antwerpen, Limburg, Nationaal, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant/Brussel, West-Vlaanderen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...