Nacht- en belwinkels worden in Gent niet aangepakt

Door Ortwin Depoortere. Dankzij de nieuwe federale wet op de openingsuren, die ik in een vorig leven nog mee heb helpen voorbereiden in het parlement, kregen de gemeentes de hefbomen in handen om de nacht- en telefoonwinkels scherper te controleren en zonodig te sanctioneren.

Ook in Gent waar een wildgroei is ontstaan van deze winkels was en is dat dringend nodig. Vele van deze zaken zijn reglementair niet in orde, worden opgezet om minder nobele doelen te dienen, en gaan gepaard met overlast in de nabije omgeving.

De stad Gent heeft dus op basis van die wet een politieverordening opgesteld, maar heeft duidelijk kansen laten liggen. Nachtwinkels worden enkel beperkt in de openingsuren tijdens de Gentse Feesten. Een doekje voor het bloeden, want ten gronde worden deze nachtwinkels dus niet méér en strenger gecontroleerd, laat staan gesanctioneerd. Telefoonwinkels krijgen zelfs meer uren dan wettelijk opgelegd. De wet schrijft voor dat ze tot 20.00u kunnen open blijven. De stad Gent maakt daar 22.00u van. En ook daar worden geen bijkomende controles voorzien.

Het schoentje wringt bij het overaanbod van nacht- en belwinkels. Niemand met wat gezond verstand gelooft nog dat deze allemaal rendabel zijn en bijgevolg gaan er dus minder koosjere bedoelingen mee gepaard. Niettegenstaande de federale wetgever de mogelijkheid wou geven aan de gemeentes om deze wildgroei tegen te gaan (een maximum aantal winkels in verhouding tot het bevolkingscijfer) steekt het Gentse stadsbestuur de kop in het zand. Deze ganse politieverordening is dus – kort gezegd – een maat voor niks. Zou ik ter kwader trouw zijn, zou ik bijna beweren dat de burgemeester en de sp.a hun nieuwe kiezers niet te hard voor het hoofd wil stoten…

Bijlage 1

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...