Mondelinge vragen gemeenteraad oktober 2008

In bijlage vindt u de mondelinge vragen die in de schoot van de gemeenteraad, oktober 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Personeel – Islamitische hoofddoekjes
Ruimtelijke Planning – Stedenbouw – De verdere ontwikkeling van de site aan de Waalse Krook
Patrimonium – Stand van zaken toegankelijkheid Onze Lieve Vrouw Sint-Pieterskerk
Openbare Werken – Fiets- en voetpaden – Werken in verband met aanslepende verwaarlozing van de fiets- en voetgangerstunnel te Drongen
Groendienst – Gustaaf Eylenboschplein

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

In bijlage vindt u de mondelinge vragen die in de schoot van de gemeenteraad, oktober 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Personeel – Islamitische hoofddoekjes
Ruimtelijke Planning – Stedenbouw – De verdere ontwikkeling van de site aan de Waalse Krook
Patrimonium – Stand van zaken toegankelijkheid Onze Lieve Vrouw Sint-Pieterskerk
Openbare Werken – Fiets- en voetpaden – Werken in verband met aanslepende verwaarlozing van de fiets- en voetgangerstunnel te Drongen
Groendienst – Gustaaf Eylenboschplein

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...