Mondelinge vragen gemeenteraad november 2008

In bijlage vindt u de mondelinge vragen die in de schoot van de gemeenteraad, november 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Parkeerbeleid – Parkeerverbod
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Woonbeleid – Veiligheid – Studentenkoten
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Patrimonium – Versieringen aan de trap tussen de Sint-Amandstraat en het Sint-Pietersplein
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Cultuur – Tentoonstellingen – Blauwe meisjes
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Cultuur – Patrimonium – Risicomanagement openbaar erfgoed
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Bevolking – Offerfeest
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

In bijlage vindt u de mondelinge vragen die in de schoot van de gemeenteraad, november 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Parkeerbeleid – Parkeerverbod
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Woonbeleid – Veiligheid – Studentenkoten
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Patrimonium – Versieringen aan de trap tussen de Sint-Amandstraat en het Sint-Pietersplein
Mevrouw Kristina Colen, gemeenteraadslid

Cultuur – Tentoonstellingen – Blauwe meisjes
Mevrouw Wis Versyp, gemeenteraadslid

Cultuur – Patrimonium – Risicomanagement openbaar erfgoed
De heer Geert De Jaeger, gemeenteraadslid

Bevolking – Offerfeest
De heer Francis Van den Eynde, gemeenteraadslid

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...