Mondelinge vragen gemeenteraad april 2008

In bijlage vindt u de mondelinge vragen die in de schoot van de gemeenteraad, april 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Parkeerbeleid – Laden en lossen parking Botermarkt en Sint-Baafsplein
Personeel – Tankkaarten
Begraafplaatsen – Sectie R Sint-Amandsberg
Personeel – Religieuze symbolen

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

In bijlage vindt u de mondelinge vragen die in de schoot van de gemeenteraad, april 2008, door de Vlaams Belang-gemeenteraadsleden werden gesteld.

De vragen omvatten de volgende onderwerpen:

Parkeerbeleid – Laden en lossen parking Botermarkt en Sint-Baafsplein
Personeel – Tankkaarten
Begraafplaatsen – Sectie R Sint-Amandsberg
Personeel – Religieuze symbolen

Op eenvoudig verzoek kan u een kopij van één of meerdere dezer vragen bekomen. Contacteer hiertoe het Vlaams Belang Koepel Gent secretariaat (contactgegevens terug te vinden onder de module ’Contact’ op deze webstek).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...