Mobiliteit in Gent

Men heeft het vaak over het feit dat Gent een leefbare stad is, of toch zou moeten zijn. In dat kader worden er door de meerderheid verschillende initiatieven genomen, die niet steeds logisch zijn.

Bijvoorbeeld op het vlak van mobiliteit wil het stadsbestuur zoveel mogelijk verkeer uit de stad weren. Op zich is het natuurlijk niet slecht dat men doorgaand verkeer verhindert om door de stad te rijden en dat verkeer dwingt om via ringwegen om te leiden. Maar net daar duiken er problemen op die maar niet opgelost worden. Vele verkeerstechnische maatregelen en grote infrastructuurwerken blijken niet te worden uitgevoerd of worden op de lange baan geschoven.

Hoelang zijn we bijvoorbeeld geen vragende partij voor het sluiten van de grote ring (R4) rond Gent? Blijkbaar is het gewicht van het stadsbestuur te klein om te wegen op Vlaamse beslissingen terzake. Eindelijk komt in dit dossier wat schot in de zaak, maar wellicht weer te laat. Tegen 2010 wordt er immers verwacht dat het Arteveldestadion aan de groothandelsmarkt door AA Gent in gebruik kan worden genomen. Het sluiten van de ring is van levensbelang gezien het feit dat de op- en afritten van de E17 aan het UZ nu al met grote verkeersproblemen worden geconfronteerd. Wat wordt dit als er in deze buurt een voetbalstadion bijkomt?

Het project rond de doortrekking van de R4-Zuid in Gent en Merelbeke is dus van het allergrootste belang. Die werken starten echter pas vanaf 2010 en zullen 3 jaar duren. Dat belooft alvast voor de verkeersoverlast in dat gedeelte van Gent!

Maar dit is niet de enige verkeersas, waar men vertraging oploopt. Ook op de kleine ring zijn er initiatieven die maar niet uitgevoerd geraken. Eén ervan is het project rond de handelsdokbrug, dat ervoor moet zorgen dat de buurten rond de Muide en de Dampoort eindelijk wat minder gebukt gaan onder de verkeersdruk. Maar de handelsdokbrug had er al lang moeten liggen. Ook in dit dossier is de stad er niet in geslaagd om binnen redelijke termijn voor een goede oplossing te zorgen.

Ondertussen blijft het stadsbestuur wel bezig om de automobilist in Gent te pesten, nu al met verplichte parkeergelden in de stad tot 24u! Blijkbaar lukt het de meerderheid hier wel om snel maatregelen te nemen. Mochten ze even snel zijn in het nemen van beslissingen om de grote en kleine ring te sluiten, dan zouden we al een hele stap verder zijn!

Johan Deckmyn

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...