Linkse meerderheid in het Gentse OCMW treft onwettige beslissing m.b.t. de islamitische hoofddoeken

De linkse meerderheid (sp.a en Groen!) keurde gisterenavond in de OCMW-raad een tekst goed die in feite als reactie bedoeld is op het verbod op het dragen van uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische of politieke aard dat voor een paar weken door een alternatieve meerderheid in de gemeenteraad tot stand kwam.

Het Vlaams Belang stelt in dit verband vast dat de traditionele partijen (CD&V en open-VLD) door eigen vlooien worden gebeten.
Dat sp.a en Groen! in het OCMW in tegenstelling met de gemeenteraad een meerderheid kunnen vormen, heeft immers alles te maken met het feit dat deze traditionele partijen bij de aanstelling van het OCMW hun reststemmen aan Groen! gaven i.p.v. aan het Vlaams Belang.

Resultaat: Groen! dat in aantal kiezers veel kleiner is dan het Vlaams Belang heeft in het OCMW toch meer afgevaardigden ( één van de zovele perverse en ondemocratische gevolgen van het cordon sanitaire).

Het Vlaams Belang merkt ook op dat de linkse nijd die het gevolg is van de nederlaag in de gemeenteraad sp.a en Groen! ertoe brengt aan de OCMW-raad een onwettige beslissing op te dringen. Artikel 42 van de OCMW-wet voorziet immers dat het administratief en geldelijk statuut van het personeel van het Centrum voor Maatschappelijk Welzijn hetzelfde moet zijn als dat van het personeel van de gemeente waar de zetel van het centrum gevestigd is.

De Vlaams Belang fractieleiders in resp. de gemeenteraad en de OCMW-raad hebben dan ook vanmorgen tegen het betrokken OCMW-besluit bij de gouverneur klacht ingediend.

Met vriendelijke groeten

Johan Deckmyn
Vlaams Volksvertegenwoordiger
gemeenteraadslid en voorzitter Koepel Gent


Francis Van den Eynde
fractievoorzitter Vlaams Belang gemeenteraad

Christian Bauwens
fractievoorzitter Vlaams Belang OCMW-raad

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...