Klacht tegen provincieraadslid geseponeerd

De klacht voor laster en eerroof die het provinciebestuur indiende tegen Vlaams Belang-fractieleider Tanguy Veys is door het Gentse parket zonder gevolg geklasseerd. De zaak draaide rond een provinciale school in Ninove, waar een leerkracht in opspraak was gekomen voor zedenfeiten met minderjarigen.

Veys bracht de zaak naar buiten en verweet de deputatie de zaak in de doofpot te willen stoppen. Het provinciebestuur verweet Veys op zijn beurt dat hij misbruik had gemaakt van zijn inzagerecht en zo zware schade had toegebracht aan het imago van het provinciale onderwijs.

De deputatie noemde de verdachtmakingen onterecht. Het gevolg was een klacht met burgerlijke partijstelling bij het parket. Dat heeft nu laten weten dat er onvoldoende aanwijzingen zijn om de klacht hard te maken.HDR
Gazet van Antwerpen / Waasland Oost-Vlaanderen

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...