Jaarverslag OCMW-fractie 2006

In 2006 werd de Vlaams Belang OCMW-fractie versterkt door de aanstelling van een fractiesecretaris. De komst van deze administratieve medewerker in het fractiesecretariaat te Onderbergen zorgde voor een welkome versterking voor de drie raadsleden. De papieren rompslomp, het bijhouden van een archief, de briefwisseling, het voorbereiden van de raadszittingen, het verlenen van assistentie bij sociale dossiers, het opzoeken van allerlei gegevens, de communicatie met diverse diensten. Het zijn tijdrovende taken die nu uit hun handen genomen worden waardoor ze zich nog meer kunnen concentreren op de controle en bijsturing van het OCMW.

Voor ontslagnemend fractievoorzitter Jan De Moor was de komst van een medewerker het startschot om een vernieuwd oppositie-eindoffensief in te zetten. De Sherlock Holmes van Gentbrugge zette zich voor de volle honderd procent in om talrijke zaken in de OCMW-schoot te behandelen. Het voorbije jaar werden niet minder dan 100 zaken opgevolgd, gaande van sociale dossiers tot interventies in de Raad. Naast deze vooral administratieve taken, waren onze raadsleden ook aanwezig op een honderdtal OCMW-gerelateerde gelegenheden: de raadsvergaderingen, de diverse comités, werkbezoeken instellingen, vieringen van 100+ jarigen, inauguraties van nieuwe complexen, recepties, enz.

Het mag gezegd worden, onze aanwezigheid wordt door velen oprecht geapprecieerd. Veelal zijn we ook de enige fractie die de vieringen in rusthuizen bijwonen. Woord- en beeldverslagen van verschillende van die gelegenheden zijn beschikbaar op deze webstek.

Op het einde van de legislatuur 2001-2006 gaf Jan De Moor na zes jaar onverdroten inzet de fakkel door aan Christian Bauwens. Het Vlaams Belang in Gent is dan ook trots en dankbaar dat het gedreven mensen zoals fractievoorzitters Jan De Moor en Christian Bauwens en raadsleden Gabi De Boever en An Inghelram in zijn rangen heeft om de belangen van ons volk te behartigen binnen de OCMW-raad.

Raadslid Gabi De Boever verliet bij de aanvang van de nieuwe legislatuur 2007-2012 de OCMW-rangen en zet zich nu verder in als gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang. Bedankt Gabi en Jan! Welkom Christian!

In 2006 werd de Vlaams Belang OCMW-fractie versterkt door de aanstelling van een fractiesecretaris. De komst van deze administratieve medewerker in het fractiesecretariaat te Onderbergen zorgde voor een welkome versterking voor de drie raadsleden. De papieren rompslomp, het bijhouden van een archief, de briefwisseling, het voorbereiden van de raadszittingen, het verlenen van assistentie bij sociale dossiers, het opzoeken van allerlei gegevens, de communicatie met diverse diensten. Het zijn tijdrovende taken die nu uit hun handen genomen worden waardoor ze zich nog meer kunnen concentreren op de controle en bijsturing van het OCMW.

Voor ontslagnemend fractievoorzitter Jan De Moor was de komst van een medewerker het startschot om een vernieuwd oppositie-eindoffensief in te zetten. De Sherlock Holmes van Gentbrugge zette zich voor de volle honderd procent in om talrijke zaken in de OCMW-schoot te behandelen. Het voorbije jaar werden niet minder dan 100 zaken opgevolgd, gaande van sociale dossiers tot interventies in de Raad. Naast deze vooral administratieve taken, waren onze raadsleden ook aanwezig op een honderdtal OCMW-gerelateerde gelegenheden: de raadsvergaderingen, de diverse comités, werkbezoeken instellingen, vieringen van 100+ jarigen, inauguraties van nieuwe complexen, recepties, enz.

Het mag gezegd worden, onze aanwezigheid wordt door velen oprecht geapprecieerd. Veelal zijn we ook de enige fractie die de vieringen in rusthuizen bijwonen. Woord- en beeldverslagen van verschillende van die gelegenheden zijn beschikbaar op deze webstek.

Op het einde van de legislatuur 2001-2006 gaf Jan De Moor na zes jaar onverdroten inzet de fakkel door aan Christian Bauwens. Het Vlaams Belang in Gent is dan ook trots en dankbaar dat het gedreven mensen zoals fractievoorzitters Jan De Moor en Christian Bauwens en raadsleden Gabi De Boever en An Inghelram in zijn rangen heeft om de belangen van ons volk te behartigen binnen de OCMW-raad.

Raadslid Gabi De Boever verliet bij de aanvang van de nieuwe legislatuur 2007-2012 de OCMW-rangen en zet zich nu verder in als gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang. Bedankt Gabi en Jan! Welkom Christian!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...