Jaarverslag OCMW-fractie 2005

Na de overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 steeg onze fractie van 2 naar 3 raadsleden op de 15, zodat het Vlaams Belang recht kreeg op een zitje in het Vast Bureau en alle andere Bijzondere Comités. De “politiek correcte partijen” (ook een teleurstellende CD&V in de oppositie) sloten onder elkaar een geheim akkoord af om het Vlaams Belang voor de volle 6 jaar uit te sluiten uit al deze bestuursorganen.

Sedertdien ageert de fractie als een schaduwkabinet en volgt vanuit de minderheid het beleid op de voet. Met actieve raadsleden als Gabi De Boever (sedert 2005 ook gemeenteraadslid), An Inghelram en fractievoorzitter Jan De Moor blijft de druk op de ketel. Zowel via schriftelijke vragen, interpellaties in de Raad en ten slotte klachten zowel bij de Gouverneur als de Minister van Binnenlandse zaken, de Cultuurpactcommissie, en in laatste instantie de Vlaamse Ombudsman bombardeert onze fractie voortdurend de paarse meerderheid.

Om op de hoogte blijven van de plaatselijke OCMW-werking bezochten onze raadsleden in de voorbije jaren , voor de gelegenheid aangevuld met onze mandatarissen o.m. gemeenteraadsleden Colen, Versyp, De Jaeger, provincieraadslid Veys en parlementsleden Deckmyn en Depoortere, het Jan Palfijn Ziekenhuis, de rusthuizen Sint Jozef, het Heiveld, de Zonnebloem en Ons Tehuis, serviceflats Antoniuskaai en Wibier, alle sociale welzijnbureaus in de Ferrerlaan, Kempstraat, Rerum Novarumplein, Em.Hullebroeckplein, Sint Martensstraat, Elisabethbegijnhof en Sint Amandsberg en de verschillende administratieve campussen o.m. in Onderbergen en Jubileumlaan.

Het is opvallend hoe onze delegatie telkens voorkomend wordt ontvangen door de leidende ambtenaren. Hiernaast woonden we de vele Open Deurdagen in de Dienstencentra en de jubilea in de rusthuizen bij, waar onze raadsleden telkens als enige aanwezige fractie de jubilarissen met een aandenken verrassen. Het zou ons te ver leiden alle initiatieven en voorstellen van het Vlaams Belang op te sommen voor 2005.

Het wordt bij de meerderheid stilaan de gewoonte onze positieve voorstellen af te schieten om deze dan enige tijd nadien stilletjes over te nemen. Onze protesten tegen de megalomane bouwprojecten die telkens miljoenen franks duurder uitvallen dan de raming raakten zelfs in de pers, die doorgaans al onze initiatieven dood zwijgt . Zo wezen wij op de architectonische miskleunen bij de nieuwbouw van aanleunwoningen Wibier en het rusthuis het Heiveld. Alle glazen alu-gangwanden met enkelvoudig glas dienden door dubbelglasramen vervangen. Een onvoorziene meerkost van miljoenen franks. In allerijl werd de vergeten zonnewering aangebracht met ongelooflijke kinderziekten tot gevolg. Tegen alle bestaande wetgeving in werden de ramen op de eerste verdieping zonder de passende veiligheidssluiting aangebracht en tot overmaat van ramp 20 cm te hoog geplaatst zodat er geen ongehinderd zicht is voor de residenten.

Slechts na onze aanhoudende klachten, o.a. bij de Inspectie, over een manke verzorging in de rusthuizen wegens een tekort aan personeel werden via het Rosettaplan bijkomende verzorgenden aangesteld. Het tekort aan bureauruimte voor de administratie is schrijnend. Toch werd het mooie rusthuis de Zonnebloem met tientallen instapklare lokalen met de grond gelijkgemaakt. Ondanks het protest van An Inghelram in de raad en het ronddelen van een pamflet in de gemeente Zwijnaarde.

In Wondelgem wordt het rusthuis Sint Jozef vervangen door een nieuwbouw hoewel het huidige gebouw amper 20 jaar voordien werd ingehuldigd. Wat herinvesteringen betreft: rusthuis Lousberg met de grote tuin werd aan een immobiliënbedrijf verkocht voor 75 miljoen frank waar in de loop der jaren meer dan 120 miljoen frank renovatiewerken werden uitgevoerd.

Voor het onderbrengen van het archief wordt momenteel gebouwd langs de Leie voor ongeveer 100 miljoen frank waar enige tijd geleden een geschikt gebouw op dezelfde site door het OCMW verkocht werd voor 27 miljoen frs.

Toen 3 marginalen door het OCMW ten onrechte een bungalow toegewezen kregen in het landelijke woonerf naast het rusthuis in Oostakker, escaleerde de toestand zodanig dat Gabi De Boever met succes in de raad interpelleerde en de onmiddellijke uitzetting vroeg.

In dit kort bestek zult U niet alles lezen. Als U van mening bent dat het OCMW geen rekening houdt met uw klachten of U met een kluit in het riet wordt gestuurd. Doe een beroep op één van onze OCMW-raadsleden. Zij beschouwen het als een eer U te helpen.
Jan De Moor, fractievoorzitter – raadsleden An Inghelram en Gabi De Boever

Na de overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2000 steeg onze fractie van 2 naar 3 raadsleden op de 15, zodat het Vlaams Belang recht kreeg op een zitje in het Vast Bureau en alle andere Bijzondere Comités. De “politiek correcte partijen” (ook een teleurstellende CD&V in de oppositie) sloten onder elkaar een geheim akkoord af om het Vlaams Belang voor de volle 6 jaar uit te sluiten uit al deze bestuursorganen.

Sedertdien ageert de fractie als een schaduwkabinet en volgt vanuit de minderheid het beleid op de voet. Met actieve raadsleden als Gabi De Boever (sedert 2005 ook gemeenteraadslid), An Inghelram en fractievoorzitter Jan De Moor blijft de druk op de ketel. Zowel via schriftelijke vragen, interpellaties in de Raad en ten slotte klachten zowel bij de Gouverneur als de Minister van Binnenlandse zaken, de Cultuurpactcommissie, en in laatste instantie de Vlaamse Ombudsman bombardeert onze fractie voortdurend de paarse meerderheid.

Om op de hoogte blijven van de plaatselijke OCMW-werking bezochten onze raadsleden in de voorbije jaren , voor de gelegenheid aangevuld met onze mandatarissen o.m. gemeenteraadsleden Colen, Versyp, De Jaeger, provincieraadslid Veys en parlementsleden Deckmyn en Depoortere, het Jan Palfijn Ziekenhuis, de rusthuizen Sint Jozef, het Heiveld, de Zonnebloem en Ons Tehuis, serviceflats Antoniuskaai en Wibier, alle sociale welzijnbureaus in de Ferrerlaan, Kempstraat, Rerum Novarumplein, Em.Hullebroeckplein, Sint Martensstraat, Elisabethbegijnhof en Sint Amandsberg en de verschillende administratieve campussen o.m. in Onderbergen en Jubileumlaan.

Het is opvallend hoe onze delegatie telkens voorkomend wordt ontvangen door de leidende ambtenaren. Hiernaast woonden we de vele Open Deurdagen in de Dienstencentra en de jubilea in de rusthuizen bij, waar onze raadsleden telkens als enige aanwezige fractie de jubilarissen met een aandenken verrassen. Het zou ons te ver leiden alle initiatieven en voorstellen van het Vlaams Belang op te sommen voor 2005.

Het wordt bij de meerderheid stilaan de gewoonte onze positieve voorstellen af te schieten om deze dan enige tijd nadien stilletjes over te nemen. Onze protesten tegen de megalomane bouwprojecten die telkens miljoenen franks duurder uitvallen dan de raming raakten zelfs in de pers, die doorgaans al onze initiatieven dood zwijgt . Zo wezen wij op de architectonische miskleunen bij de nieuwbouw van aanleunwoningen Wibier en het rusthuis het Heiveld. Alle glazen alu-gangwanden met enkelvoudig glas dienden door dubbelglasramen vervangen. Een onvoorziene meerkost van miljoenen franks. In allerijl werd de vergeten zonnewering aangebracht met ongelooflijke kinderziekten tot gevolg. Tegen alle bestaande wetgeving in werden de ramen op de eerste verdieping zonder de passende veiligheidssluiting aangebracht en tot overmaat van ramp 20 cm te hoog geplaatst zodat er geen ongehinderd zicht is voor de residenten.

Slechts na onze aanhoudende klachten, o.a. bij de Inspectie, over een manke verzorging in de rusthuizen wegens een tekort aan personeel werden via het Rosettaplan bijkomende verzorgenden aangesteld. Het tekort aan bureauruimte voor de administratie is schrijnend. Toch werd het mooie rusthuis de Zonnebloem met tientallen instapklare lokalen met de grond gelijkgemaakt. Ondanks het protest van An Inghelram in de raad en het ronddelen van een pamflet in de gemeente Zwijnaarde.

In Wondelgem wordt het rusthuis Sint Jozef vervangen door een nieuwbouw hoewel het huidige gebouw amper 20 jaar voordien werd ingehuldigd. Wat herinvesteringen betreft: rusthuis Lousberg met de grote tuin werd aan een immobiliënbedrijf verkocht voor 75 miljoen frank waar in de loop der jaren meer dan 120 miljoen frank renovatiewerken werden uitgevoerd.

Voor het onderbrengen van het archief wordt momenteel gebouwd langs de Leie voor ongeveer 100 miljoen frank waar enige tijd geleden een geschikt gebouw op dezelfde site door het OCMW verkocht werd voor 27 miljoen frs.

Toen 3 marginalen door het OCMW ten onrechte een bungalow toegewezen kregen in het landelijke woonerf naast het rusthuis in Oostakker, escaleerde de toestand zodanig dat Gabi De Boever met succes in de raad interpelleerde en de onmiddellijke uitzetting vroeg.

In dit kort bestek zult U niet alles lezen. Als U van mening bent dat het OCMW geen rekening houdt met uw klachten of U met een kluit in het riet wordt gestuurd. Doe een beroep op één van onze OCMW-raadsleden. Zij beschouwen het als een eer U te helpen.
Jan De Moor, fractievoorzitter – raadsleden An Inghelram en Gabi De Boever

Misschien bent u ook geïnteresseerd in ...